DAKLOZE UITKERING, KENMERK LK/90053

 


Bergen op Zoom, 17 oktober 2009

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vragen inzake de omgang met de daklozenproblematiek
ons kenmerk LK/90053

Geacht College,

Het aantal daklozen in onze gemeente stijgt onder andere door huis- en kameruitzettingen. De gemeente Bergen op Zoom is één van de gemeenten met een opgelegde taak in de daklozenopvang. In dit kader heeft onze gemeente een regionale functie. Steeds vaker wordt de BSD-fractie benaderd met vragen/klachten over hoe de gemeente deze (regionale)functie invult. Als voorbeeld een dakloze die uitgeschreven is uit de GBA en in Bergen op Zoom, als gemeente waar hij het laatst was ingeschreven, een daklozenuitkering heeft aangevraagd. Hij heeft te horen gekregen dat hij voor het verkrijgen van deze uitkering en om een inschrijving te verkrijgen in het GBA moet verblijven in de Zuidwester. Dit komt de BSD-fractie als onjuist voor. In de beleving van de BSD-fractie dient de WWB zo uitgelegd te worden dat een dakloze om in aanmerking te komen voor een uitkering de gemeente blijvend op de hoogte moet houden van zijn verblijfplaats. Ook is, naar zeggen van de dakloze, een GBA inschrijving op het adres van de Zuidwester geweigerd omdat hij daar niet zou verblijven. Dit terwijl het algemeen bekend is dat er inschrijvingen in het GBA zouden zijn van personen die daar niet (permanent) verblijven. Daklozen hebben niet alleen een formeel adres nodig om in aanmerking te komen voor een dakloze uitkering maar ook om te kunnen werken. Zonder een formeel adres komen daklozen in een vicieuze cirkel terecht. In hun beleving worden ze van het kastje naar de muur gestuurd en weer terug.
Privé omstandigheden maken het soms onmogelijk dat een dakloze wordt ingeschreven bij degenen die hem of haar onderdak of een slaapplaats bieden.

– Hoe is het mogelijk dat daklozen een dakloze uitkering worden geweigerd omdat zij een GBA inschrijving missen? Het niet ingeschreven staan in het GBA is immers een kenmerk van het dakloos zijn.
– Waarom wordt een inschrijving in het GBA geweigerd op het adres van de Zuidwester en daarmede een feitelijk terugkeer middels werk naar een niet dakloos bestaan afgesneden?
– Hoeveel personen zijn er in het GBA ingeschreven op het adres van de Zuidwester?
– Hoeveel personen, ingeschreven op het adres van de Zuidwester, ontvangen een dakloze uitkering?
– Hoeveel personen, ingeschreven op het adres van de Zuidwester, verblijven daar niet permanent?

Het vorenstaande is niet alleen een individuele klacht! Het is een klacht die ondergetekende in toenemende mate bereikt. Het lijkt er op dat structureel de sociale dienst in dit soort gevallen kiest voor een afschuifstrategie ter vermijding van kosten. Het is echter een ons bij wet opgelegde taak. Wij zijn in deze een gemeente met een regionale functie. Graag wordt de BSD-fractie geïnformeerd over de werkinstructies van de sociale dienst ten aanzien van de verstrekking van de dakloze uitkering.

Graag een spoedige schriftelijke beantwoording ex. artikel 39.

Met vriendelijk groet,

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.