HEFFING OZB, KENMERK LK/90058

 

 


Bergen op Zoom, 10 november 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Heffing OZB, ons kenmerk LK/90058

 

Geacht College,

 

Steeds meer mensen kennen financiële problemen, wat vaak leidt tot een ander type betalingsgedrag, waarin de gemeentelijk administratie/verordeningen niet voorzien.
Als voorbeeld de heffing OZB die in de verordening op de heffing van OZB is geregeld.
In artikel 7 van deze verordening is geregeld dat de OZB aanslag in één of twee termijnen betaald moet worden of bij automatische incasso in zoveel termijnen als er na de aanslagdatum nog maanden zijn in een jaar. Dat klinkt logisch. Behalve voor mensen die geen bankrekening meer hebben of op de bankrekening geen regelmatige betalingen meer ontvangen.
Stel de belastingplichtige heeft een eigen huis met meer overwaarde dan de vrijstelling dus hij krijgt, zelfs als hij nauwelijks inkomen heeft, geen kwijtschelding OZB, noch een bijstandsuitkering. Merkwaardig is wel dat hij, in dit voorbeeld, het gemeentelijk cadeautje van 50 euro gekregen kan hebben. Hij krijgt echter bij geen enkele bank krediet op de overwaarde, want hij heeft geen of nauwelijks inkomen en hij is ouder dan 60 jaar. Hij heeft een onregelmatig inkomen uit losse arbeid of een enkel zakelijk karwijtje. Hij wil de OZB aanslag wel betalen. Dat is steeds, zij het met moeite, en in meer dan 2 termijnen contant gelukt (ook in heffingsjaar 2008). Dan krijgt hij een opslag van 80 euro, omdat hij volgens de gemeentelijke regels een wanbetaler is. Zelfs over 2008 krijgt hij een naheffing van 80 euro. Hij heeft echter ruim voor het einde van het jaar de volledige aanslag betaald. Ondanks dat de belastingplichtige aan zijn volledige verplichtingen heeft voldaan (ruim voor dat 80 % van de andere belastingplichtigen dit hebben gedaan) betekent dit in de praktijk dat hij toch een naheffing over 2008 en de opslag over 2009 krijgt omdat hij in meer dan 2 termijnen en zonder automatische incasso aan zijn verplichtingen heeft c.q. zal gaan voldoen.
Dit is een werkelijk voorkomend probleem. Een dergelijk geval is ondergetekende bekend.

Dit kan niet de bedoeling zijn. Juist in een tijd dat steeds meer mensen te maken krijgen met financiële problemen, is het gewenst dat de gemeente goed bedoelende burgers tegemoet komt en hen in staat stelt zonder extra kosten aan hun verplichtingen te voldoen.

De BSD-fractie verzoekt uw college ten aanzien van dit soort problemen bij de uitvoering van de OZB heffing te komen tot een meer flexibele heffingsmethodiek die mensen met reeds ernstige financiële problemen tegemoet komt op een wijze die hun problemen niet vergroot.

Met vriendelijke groet,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *