KRUISING RAVELSTRAAT-KORNEEL SLOOTMANSLAAN- ZUIDZIJDE ZOOM – BOLWERK, KENMERK LK/90060

 

 


Bergen op Zoom, 14 november 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Kruising Ravelstraat-Korneel Slootmanslaan- Zuidzijde Zoom – Bolwerk, ons kenmerk LK/90060

 

Geacht College,

 

Soms krijg je als raadslid een waarneming en een suggestie ter verbetering zo op een presenteerblaadje aangeleverd. Onderstaande waarneming/suggestie is van een oplettende/betrokken fietser/burger die door ongetekende, door eigen waarneming, volledig wordt onderschreven.

Een fietser die vanuit de Korneel Slootmanslaan de Zuidzijde Zoom op wil (‘rechtdoor’?), dient voorrang te verlenen aan verkeer uit de Ravelstraat, terwijl automobilisten die dezelfde route willen rijden gewoon door kunnen rijden!
* Diezelfde fietser moet opeens een zwieper naar rechts maken, daarbij hard in de remmen omdat vóór die kruising een voorrangsbord staat. Nu wordt hij/zij opeens geconfronteerd met haaientanden… (hoe lang gaat dat goed?).
* De bocht die daarbij genomen moet worden staat niet in verhouding tot de daarvoor mogelijke snelheid. Het is niet duidelijk dat er vaart geminderd moet worden tot vlak voor de stuurmanoeuvre. Het is dus onoverzichtelijk!
* Een fietser die van de Ravelstraat rechtdoor (Bolwerk-Noord) of linksaf (Korneel Slootmanslaan) in wil, heeft kennelijk wél voorrang op automobilisten die van de K. Slootmanslaan naar de Zuidzijde Zoom willen (haaientanden ontbreken voor fietsers, zijn alleen aangebracht voor automobilisten vanuit de Ravelstraat). Dit terwijl de automobilist van de K.Slootmanslaan vóór de kruising een voorrangsbord heeft gezien ten teken dat hij/zij voorrang heeft op ALLE bestuurders (incl. fietsers)… Hoe lang zal dat goed gaan?

Uiteraard heb ik me ingelezen in het verkeersstructuurplan. Ik ben dan ook van mening dat de gemeente hoofdstuk 4.2.1 punt 18, “18 Kruispunt K. Slootmanslaan – Ravelstraat – Zuidzijde Zoom: onderzoek fietsoversteek.”, opnieuw dient uit te voeren en aan de hand daarvan de kruising opnieuw dient in te delen.
Mijn voorstel zou zijn om een verkeersremmende situatie aan het einde van de Ravelstraat aan te leggen voor ALLE bestuurders en hen de voorrang te ontnemen (ook fietsers), en ALLE verkeer (ook fietsers) van de K. Slootmanslaan naar de Zuidzijde Zoom voorrang te verlenen.

De bebording en verkeersaanduidingen zijn verwarrend en niet consequent. Ook aan voetgangers is bij de herinrichting niet of nauwelijks aandacht besteed.
Reeds eerder heeft de BSD-fractie gewezen op de onvoldoende handhaving van het parkeerverbod bij rolstoelafritjes. Ook hier (Bolwerk-Zuid) kan herhaaldelijk geconstateerd worden dat er voor een dergelijk afritje geparkeerd wordt. Graag handhaving. De BSD-fractie verzoekt uw college zelf ter plaatse eens te gaan kijken en de suggesties van een fietsende burger, over voornoemd kruispunt, te overwegen. Hierbij zou de BSD-fractie graag zien dat eventuele verkeersremmende maatregelen in de Ravelstraat genomen worden voor de slinger in het fietspad. Daarover blijven veel opmerkingen komen. Ook van bezoekers van onze stad die vaak totaal verrast worden door de onlogische situatie ter plaatse.

Uw handelen tegemoet ziende,

 

Met vriendelijke groet,

 

Louis van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *