VEGEN/BLADAFVAL, KENMERK LK/90061

 

 


Bergen op Zoom, 14 november 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Vegen/bladafval, ons kenmerk LK/90061

 

Geacht College,

 

Als de bladeren vallen en de herfststormen komen zijn er altijd veel opmerkingen over vegen, het ‘schoonhouden’ van gemeentelijke groenpercelen, bladkorven enz. De vragen komen uit alle delen van onze gemeente, maar verhoudingsgewijs meer uit de kern Bergen op Zoom dan uit de dorpen. Van de rijk met groen bedeelde delen zoals de Schaepmanlaan tot de iets minder bedeelde zoals de Jan Vermeerstraat. Veel vragen hebben betrekking op de verdeling/plaatsing van de bladkorven. Een eigen rondgang leert dat de verdeling niet altijd logisch lijkt.
Waarom bijvoorbeeld geen enkele bladkorf in een rijk met groen bedeelde Schaepmanlaan? Waarom geen bladkorf als bewoners b.v. via het servicenummer of anderszins er omgevraagd hebben zoals vanuit de Jan Vermeerstraat?
Wat is het beleid eigenlijk? Hebben we wel beleid als het gaat om waar wanneer geveegd wordt?
Wordt er dan rekening gehouden met de aard van de gevallen bladeren? Bijvoorbeeld ten aanzien van de snel verrotbare en de nauwelijks verrotbare.
Wordt er bij aanplant van bomen rekening gehouden met voornoemde zaken?
Wordt er rekening gehouden met de overlast/gevolgen die gevallen ‘gemeentelijk blad’ kan geven in publieke tuinen (vermossing/afsterven van gras)?
Tegen bewoners wordt soms door gemeentelijke ‘groenwerkers’ geroepen dat er, ondanks dat de groenpercelen in de bebouwde kom liggen en vlak bij elkaar ‘dat het ene perceel bestemming bostuin heeft en een ander perceel siertuin’ en dat dit de reden zou zijn voor de verschillen in onderhoud (verwijdering van blad uit een dergelijk perceel). Klopt dit en zijn aangrenzende eigenaren daarvan op de hoogte? Dit is zeker van belang als een dergelijke bestemming/aanduiding is veranderd.
Is er beleid om voor ‘water op straat’ kwetsbare delen van de bebouwde kom, ingeval van bladval extra te vegen?

Bijgaand enkele foto’s genomen in de Schaepmanlaan (10/11) die kenmerkend zijn voor meerdere situaties in de gehele gemeente.

Graag een raadsmededeling waarin op voorgaande vragen wordt ingegaan. Ook een artikeltje op de gemeentelijke pagina kan helpen om burgers te informeren. De vermelde vragen zijn een bloemlezing van uitspraken van burgers die vaak met een zekere verontwaardiging worden uitgesproken. Onderzoek, verklaar en leg uit! Burgers in groenrijke delen van onze gemeente willen het echt weten!

Uw reactie tegemoet ziende,

 

Met vriendelijke groet,

 

Louis van der Kallen

DCF 1.0 DCF 1.0


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *