DE LINIE, KENMERK LK/90063

 

 


Bergen op Zoom, 5 december 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Ex artikel 39 vragen plan woonwagenterrein De Linie, ons kenmerk LK/90063

 

Geacht College,

 

Op maandag 30 november vond in het wijkcentrum de Moerkens een presentatie plaats van de plannen om het woonwagenterrein de Linie op termijn her in te richten.
Wat de BSD-fractie verbaast is dat er plannen worden ontwikkeld die volstrekt in strijd zijn met de wensen van de bewoners, terwijl realisering van die plannen alleen kan met de medewerking van de huidige bewoners van het terrein. Het lijkt wel alsof er binnen uw college c.q. het ambtelijk apparaat geen enkele notie bestaat van de wensen van de bewoners van de Linie, hetgeen leidt tot de ontwikkeling van plannen die, haast per definitie, volkomen onhaalbaar zijn. Dit is een verspilling van (ambtelijke) tijd en geld. Ook de planontwikkeling elders (de Schans en de Augustapolder) is, bij ongewijzigd beleid, geheel afhankelijk van de vrijwillige medewerking van huidige bewoners tot verplaatsing. Als die er niet blijkt te zijn is ook deze planontwikkeling verspilling van tijd en geld.

De vraag is: kan het anders? Is verandering van het huidige beleid (geen uitbreiding van het aantal plaatsen voor woonwagens binnen de gemeente) niet aan een heroverweging toe?
Als het aan de bewoners, aanwezig op de voorlichtingsavond, ligt is het antwoord helder.
Voor de natuurlijke aanwas is uitbreiding van het aantal staanplaatsen wenselijk, zo niet noodzakelijk. Hoewel het rijksbeleid in het verleden is aangepast, blijkt nu dat elders, genoemd op maandagavond zijn Tiel en Den Bosch, wel het aantal staanplaatsen uitgebreid kan worden. Waarom houdt, tot op heden, het college vast aan limitering van het totaal aantal plaatsen binnen de gemeente? Waarom worden de woonwensen van woonwagenbewoners niet gehonoreerd en doet uw college wel alle moeite tegemoet te komen aan de woonwensen van anderen?
De wachtlijst is lang en voor belanghebbenden niet transparant. Nadrukkelijk is herhaald uitgesproken dat de belanghebbenden bij de wachtlijst geen vertrouwen hebben in de onderneming die de wachtlijst nu beheert. Wordt het geen tijd dat de wachtlijst voor een ieder transparant wordt c.q. raadpleegbaar en de criteria waarop urgenties in deze worden bepaald aan alle belanghebbenden ter beschikking worden gesteld. Belanghebbenden hebben het gevoel dat er bij het beheer van de wachtlijst en de toewijzing van staanplaatsen sprake is c.q. kan zijn van willekeur. De verordening standplaatsverdeling lijkt niet altijd gevolgd! Zij verzoeken nadrukkelijk dat de gemeente de wachtlijst gaat beheren. Is uw college voornemens om aan de wensen te gemoet te komen? Zo ja, Hoe?

Het is de bewoners een doorn in het oog dat, ondanks de lange wachtlijst, langdurig twee plaatsen op de Linie onbezet blijven omdat zij niet toegewezen worden.
De betonnen ‘duplo’ blokken (zie foto’s) horen niet in een woonwijk. Dit werkt verpaupering in de hand en wekt ronduit, vermijdbare, onvrede. Waarom zijn deze plaatsen tot op heden niet toegewezen? Is uw college bereidt op korte termijn deze plaatsen toe te wijzen?

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen

DCF 1.0 DCF 1.0


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.