FLYER VERBOD, KENMERK LK/90064

 

 


Bergen op Zoom, 5 december 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Ex artikel 39 vragen ‘flyer verbod’, ons kenmerk LK/90064

 

Geacht College,

 

Op 3 december j.l. was de presentatie van de jeugdraad, waarin o.a. aan de orde kwam dat het flyer verbod een belemmering was om initiatieven voor de jeugd tot stand te brengen.
Deze constatering door de jeugdraad werd onderschreven door een woordvoerder van X-tase (een jongerenvrijwilligersorganisatie die zich toelegt op (muziek)evenementen die gericht zijn op jongeren). Hun ervaring was dat, nadat zij opgehouden waren met het uitdelen van folders aan jongeren in de binnenstad, de opkomst bij hun evenementen mede daardoor met 70 % was gedaald.

Dit kan niet de bedoeling zijn van het ‘flyerverbod’ zoals verwoord in artikel 2.6 van de APV.
Naar de interpretatie van de BSD-fractie van dat artikel, richt het artikel zich op “commercieel gebruik”. Het artikel is echt verwarrend geformuleerd. In het vet gedrukte deel staat nadrukkelijk de gerichtheid op “commercieel gebruik” vermeld. In het tweede, standaard gedrukte deel komt deze vermelding niet voor. De gezagsgetrouwe jeugd is na enkele waarschuwingen/dreigingen helaas gestopt met het flyeren voor hun vrijwilligersactiviteiten gericht op de jeugd. Wat is de juiste interpretatie? Als deze een belemmering vormt voor b.v. de activiteiten voor/van X-tase, kan de tekst van dit artikel dan niet veranderd worden zodat het flyeren voor vrijwilligersactiviteiten zonder commercieel doel weer mogelijk wordt?

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.