PAPIERCONTAINER, KENMERK LK/90065

 

 


Bergen op Zoom, 5 december 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: papiercontainers, kenmerk LK/90065

 

Geacht College,

 

Op 25 augustus 2009 zond ondergetekende u een brief inzake diversen 4 (LK/90038) met daarin o.a.: “Bewoners uit de flat in de Wierlaan zijn heel tevreden met de ondergrondse papierbak voor de deur. Sommigen vinden echter dat ook voor de andere uitgang er één zou moeten komen. Afgunstige geluiden komen uit de andere Wilmaflats aan de Heiningen en de Plejadenlaan. Zij wonen immers ook in flats die in het bijzonder geschikt zouden zijn voor bewoning door ouderen met alle geëigende faciliteiten. Is het mogelijk om ook bij de andere Wilmaflats, die geschikt zijn gemaakt voor ouderen, papierbakken te instaleren? Bewoners zien er naar uit!“
Per brief van 5 oktober 2009 de aankondiging van de plaatsing van 2 extra ondergrondse papiercontainers bij de Heiningen en de Groeshof.
Mijn gedachte was dat dit betekende dat er nu een ondergrondse papiercontainer geplaats zou gaan worden bij de 50 plus flat (de paarse). Dit blijkt niet het geval. Die oudere bewoners vragen zich nu af: “waar blijft onze container?” Juist zij hebben moeite met het papier te sjouwen. Hun verzoek: plaats een ondergrondse papiercontainer bij de paarse flat bij de ingang van de nummers 241-359.

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.