TRACÉ ALTERNATIEVEN, KENMERK LK/90068

 

 


Bergen op Zoom, 29 december 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: tracé-alternatieven, ons kenmerk LK/90068

 

Geacht College,

 

Recent is, in het kader van de nieuwe Zuid-West 380 kv hoogspanningsverbinding, verschenen het boekwerkje “definitief tracé-alternatieven ten behoeve van het milieueffectenonderzoek”.
Omdat een hoogspanningsverbinding gevolgen kan hebben voor de kwaliteit van de leefomgeving en de gezondheid van de mensen die in de buurt ervan wonen/werken, alsmede gezien de effecten voor het landschap en de natuur, is het van het grootste belang dat de gemeente Bergen op Zoom een breed gedragen inbreng zal hebben in het proces van het komen tot een weloverwogen keuze van een dergelijk tracé. De uiteindelijke keuze van één van de voorgestelde tracés kan van grote invloed zijn op de leefkwaliteit binnen onze gemeente. Zowel in positieve (afbraak huidige verbinding) als negatieve (aanleg van een extra verbinding alsmede bundeling met de bestaande) zin kan de uiteindelijke keuze voor onze gemeente van groot belang zijn.

De BSD-fractie verzoekt uw college om bijvoorbeeld middels een raadsmededeling de gemeenteraad in deze te informeren alsmede te laten adviseren over het voor Bergen op Zoom minst ongunstige tracé van een dergelijke hoogspanningsverbinding.

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H. van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *