WOONWAGENSTANDPLAATSEN, KENMERK LK/90070

 

 


Bergen op Zoom, 29 december 2009

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: woonwagenstandplaatsen, ons kenmerk LK/90070

 

Geacht College,

 

Op 5 december 2009 schreef ondergetekende, mede naar aanleiding van de presentatie op 30 november, een brief omtrent het woonwagenterrein De Linie. Kernpunt van de aanwezige bewoners was: er is een tekort aan plaatsen in de gemeente voor onze kinderen. De gemeentelijke vertegenwoordigers wekten op die avond de indruk dat het aantal plaatsen, mede door landelijk beleid/wetgeving, niet uitgebreid zou mogen/kunnen worden.
Enig onderzoek naar hoe het elders werkt, laat zien dat er plaatsen zijn waar de afgelopen jaren wel degelijk aan de behoefte van meer plaatsen voor woonwagens tegemoet is gekomen. Als voorbeeld Leiden waar de laatste jaren het aantal standplaatsen is uitgebreid van 80 naar 130. Het kan en mag dus wel. Wel vindt er ook een verschuiving plaats van reguliere woonwagens naar woonwagenwoningen, waarbij een kwaliteitslag wordt gemaakt (zie bijlage).

De BSD verzoekt bij de beantwoording van LK 90063 bovenstaande suggestie mee te nemen.

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *