VRAGEN BERGSE HAVEN, KENMERK LK/10001

 

 


Bergen op Zoom, 30 januari 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bergse Haven/Geertruidapolder, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10001

 

Geacht College,

 

Zoals reeds eerder via de vragen van ondergetekende tot u gekomen, is er reeds enige jaren geleden geconstateerd dat er een verschil zat tussen de in de exploitatieopzet begrote verwervingskosten van de percelen Geertruidapolder en de mogelijke verwervingskosten van deze percelen via onteigening. Reeds in november 2007 hadden derden daar kennis van (zie bijlage: pleitnota d.d. 6 november 2007). Wat opvalt is dat zelfs het in het stuk vermelde bedrag overeenstemt met het bedrag dat ondergetekende later in de dossiers van Bergse Haven tegenkwam. Kennelijk was één en ander dus reeds meerdere jaren (ook buiten de gemeenteorganisatie) bekend zonder dat dit tot aanpassingen leidde in de exploitatieopzet van de Bergse Haven. Dit gegeven (verschil 15 miljoen euro) werd (hoewel dit bij belanghebbenden in de Geertruidapolder reeds lang bekend was) niet gecommuniceerd met de gemeenteraad.
– Op welke wijze is dit voor de verwervingen belangrijke gegeven in uw college besproken?
– Wat waren de conclusies van uw besprekingen?
– Op basis van voormelde pleitnota en eerdere berichten vanuit uw eigen organisatie kan het niet anders dan dat uw college kennis had van de aankoopproblemen en dat deze gelegen waren in het feit dat verkopers kennis hadden van het verschil tussen de gemeentelijke biedingen en de getaxeerde onteigeningsprijzen. Is er op basis van dit gesprek door uw college een aankoopstrategie besproken/vastgesteld?
– Uit mij door derden ter beschikking gestelde documenten is helder dat ten aanzien van aankopen in de Geertruidapolder er sprake is van zeer langdurige onderhandelingen die gezien de processtappen het karakter hebben van rekken. Is het kennelijk rekken van aankooponderhandelingen door de gemeente een collegebesluit geweest?

De BSD-fractie heeft kennisgenomen van een schrijven van het verwervingsteam Bergse Haven (bijlage) aan een vertegenwoordiger van grondeigenaren van percelen in de Geertruidapolder d.d. 29 januari 2010. De BSD-fractie vindt het ronduit verbijsterend dat maanden nadat een wethouder in het openbaar verklaard heeft dat de Geertruidapolder uit het plan Bergse Haven is gehaald, de gemeente de Wet Voorkeursrecht Gemeenten durft te noemen als rechtszekerheid van bewoners/ondernemers/eigenaren in de Geertruidapolder.

Al meer dan 5 jaar rust op het gebied het voorkeursrecht van de gemeente zonder dat de gemeente met reële aanbiedingen komt. Al die jaren worden ondernemers ernstig belemmerd in hun bedrijfvoering.
– Wanneer mag de BSD-fractie verwachten dat uw college het gemeentelijk voorkeursrecht van de Geertruidapolder opheft of aan de gemeenteraad middels een raadsmededeling uitlegt/motiveert waarom het gemeentelijk voorkeursrecht op dit gebied gehandhaafd moet blijven?

Uw schriftelijk reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.