BERGSE HAVEN BEVINDINGEN, KENMERK LK/10002

 

 


Bergen op Zoom, 6 februari 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bergse Haven/Bevindingen, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10002

 

Geacht College,

 

Soms lees je duizend keren over iets heen en moet je alsnog concluderen dat sommigen een andere interpretatie geven aan een begrip dat helder lijkt. In het aan ondergetekende, met een brief d.d. 24 september verzonden, door mij niet goedgekeurd, verslag van mijn gesprek met de gemeentesecretaris op 15 juli 2009 staat: “hij zijn bevindingen eerst voorlegt aan de gemeentelijke organisatie (‘hoor en wederhoor’)”. Die tekst is in iets gewijzigde vorm ( “hij zijn bevindingen eerst voor zou leggen aan de gemeentelijk organisatie”) ook opgenomen in de raadsmededeling RMD09-0252 d.d. 11 december 2009.

In een onderzoek bijvoorbeeld door een Rekenkamercommissie (RKC) wordt aan bevindingen een interpretatie gegeven zoals ook opgenomen in de Van Dale: “waarneming na onderzoek”. De gebruikelijk volgorde bij RKC-onderzoek is eerst het bevragen om tot volledige en zo juist mogelijke bevindingen te komen, om daarna met de antwoorden te komen tot een nota van bevindingen die voor hoor en wederhoor aan betrokkenen (college, ambtenaren , bestuurders, enz.) wordt voorgelegd. Nu blijkt dat uw college mijn vragen van 21 en 25 september 2009 of delen daarvan uitgelegd heeft als bevindingen. De vraag is nu welke vragen of delen van vragen beschouwt uw college als bevindingen? Nu ik op het punt sta, gezien ik geen antwoorden krijg op mijn eerdere vragen, een rapportage te maken met conclusies en aanbevelingen zou het buitengewoon nuttig zijn te weten wat uw college als een bevinding beschouwd. Gecombineerd met uw bewering dat ik geheime zaken openbaar gemaakt zou hebben, kan ik dan concluderen welke delen van mijn vragen geen twijfel oproepen ten aanzien van de juistheid of compleetheid.

Uw schriftelijk snelle reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.