BERGSE HAVEN BEVINDINGEN 2, KENMERK LK/10003

 

 


Bergen op Zoom, 23 februari 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bergse Haven/Bevindingen 2, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10003

 

Geacht College,

 

Dank voor uw snelle beantwoording van onze brief d.d. 6 februari 2010.
Wij hebben inderdaad op 15 juli 2009 goede afspraken gemaakt inzake de behandeling van het verzoek tot inzage dossiers Bergse Haven van ondergetekende. Die afspraken zijn echter, naar mijn mening, niet vervat in uw brief van 9 oktober 2009, kenmerk U09-020265 maar in de bijlage van een email van uw ambtenaar R.Q. d.d. 17 juli 2009 om 10.29 uur met als bijlage een document met als ‘kop’: “Afspraken ter behandeling van het verzoek van raadslid L v\d Kallen tot inzage dossiers Bergse Haven” (zie bijlage). Onderdelen 2 en 3 van deze bijlage:
2. De dossiers worden ter controle voorgelegd aan het aanspreekpunt RO.
(Controle: is het dossier compleet en voldoet het aan de eisen van de WOB?)
3. Na controle geeft het aanspreekpunt RO de gecontroleerde dossiers terug aan het aanspreekpunt DIV en geeft per dossier of aantal dossiers een contactpersoon aan (Naam, telefoonnummer). Let op! Mutaties in een dossier in overleg met en door het aanspreekpunt DIV laten verwerken!
maken duidelijk dat de dossiers die ik ter inzage kreeg zouden voldoen aan de “eisen van de WOB”. Mede gecombineerd met de verwijzing naar “mutaties” mocht ik aannemen en neem ik aan dat ik uitsluitend van openbare dossiers heb kennis kunnen nemen. Hierin wordt ik versterkt omdat de dossiers talloze hiaten bevatten. Te denken valt aan het veelvuldig ontbreken van verslagen van besprekingen waarvan verslagen verwacht hadden mogen worden, zoals o.a. de besprekingen van de toenmalige burgemeester met Nedalco en de vele andere verslagen en documenten waarvan ik via mijn vragen inzage verlang.

Ik wacht de beantwoording van mijn vragen af. Ik acht het niet denkbaar dat ik inzake de inhoud van een rapportage mijnerzijds uw college zal consulteren. Het is niet aan ondergetekende om uw college te vragen ‘wat is geheime informatie’? Het is aan uw college om aan te geven wat uw college bij nader inzien alsnog geheim wil verklaren.

Indien ondergetekende delen van de dossiers abusievelijk ter inzage heeft gekregen (mogelijk niet getoetst/gecontroleerd door het aanspreekpunt RO in het kader van de WOB) is het aan uw college om omgaand aan te geven welke dossiers(onderdelen) naar uw inzichten geheime informatie zouden bevatten. Dan graag een opgave met: dossiernummer, titel, datum en reden van de alsnog gewenste geheimhouding. Dan is het tevens aan uw college om passende maatregelen te nemen om herhaling van dit soort falen van de organisatie te voorkomen.

Uw schriftelijk snelle reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.