ONTSLUITING BREDE SCHOOL DE BRUG, KENMERK LK/10005

 

 


Bergen op Zoom, 23 februari 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Ontsluiting brede school de BRUG, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10005

 

Geacht College,

 

Het lijkt erop dat bij de ontwikkeling van een geheel nieuwe woonwijk, de Markiezaten, te weinig ruimte beschikbaar blijft voor een fatsoenlijke en veilige verkeersontsluiting van de in deelplan de BRUG te bouwen grote brede school. Deze school gaat ca. 30 lokalen krijgen met meerdere onderwijsrichtingen en kinderopvang. Deze school is mede bedoeld voor de wijk Fort/Zeekant.
Het deelplan de Brug wordt zodanig volgebouwd met appartementen etc. dat er te weinig ruimte overblijft voor het verkeer van en naar deze grote school, in het bijzonder het overbekende en bijna altijd problemen opleverende haal- en brenggedrag .
De consequentie is nu dat het Benedenbaantje en de Jacob Catslaan hiervoor gebruikt gaan worden, terwijl in het bestemmingsplan (uitbreidingsplan de Brug) nu juist is bepaald dat ontsluiting van de Brug via de Markiezaatsweg zal gaan plaatsvinden. De verbinding van de Brug naar en van het Benedenbaantje wordt voor auto’s afgesloten om verkeer vice-versa te voorkomen. Op deze wijze wordt nu toch het Benedenbaantje veel zwaarder belast dan in het bestemmingsplan vermeld. De ontsluiting van de school gaat gewoon via Jacob Catslaan en het Benedenbaantje, terwijl de bewoners altijd is voorgehouden dat het Benedenbaantje zijn rustige en nostalgische karakter zou behouden.
Algemeen bekend is ook dat bij nagenoeg elke school sprake is van soms ernstige problematiek als gevolg van het haal- brenggedrag. Dit is ook nu voorspelbaar in de daarvoor niet geschikte Jacob Catslaan en het Benedenbaantje.
Hoe triest is dan ook dat bij het inrichten van een geheel nieuwe wijk in een grote lege polder de stedebouwkundige plannenmakerij zo heeft kunnen ontsporen. Dit kon nu juist wel adequaat geregeld worden. Temeer daar er vanuit de wijkcommissie Fort-Zeekant al langer dan 5 jaar is gewaarschuwd voor mogelijke verkeerontsluitingproblemen.
Voorts is nog gebleken dat een veertigtal busjes met leerlingen voor het speciaal onderwijs dwars door het sportpark naar de school zullen gaan rijden (vanaf de Markiezaatsweg). Voor de diverse poorten van het sportpark dient dan een toegangsbeheer ingesteld te worden om het sportpark te beschermen tegen illegale betreding. De voetbalclubs zullen daar op z’n zachts gezegd ook niet blij mee zijn.

Verder is inmiddels al een voetgangers/fietsers-pad gecreëerd aan het Benedenbaantje wat toegang gaat geven tot het nog aan te leggen Johan Cruijffcourt en het sportpark. Sinds ca. 3 maanden hebben de bewoners daartegen een bezwaar lopen en formeel nog niets vernomen. Op het laatste moment is het aanbrengen van een poortje naar dit pad door de bezwaarmakers voorkomen door rechtstreeks telefonisch beklag bij de verkeerswethouder.
De vraag is of het Benedenbaantje geschikt is voor deze uitgang. Maar nog meer van belang is dat de weinige parkeerplaatsen in het Benedenbaantje gebruikt gaan worden door bezoekers aan het sportpark. Recent bij de 2e onofficiële lichtwedstrijd bleek dit al zo te zijn. Het ontbreken van het poortje in het hekwerk was kennelijk niet eens een beletsel. Als alle velden gebruikt gaan worden is wel te voorspellen wat gaat gebeuren. Waarom zou men namelijk omrijden via de Markiezaatsweg naar de parkeerplaatsen van het sportpark? Omrijden langs de Antwerpsestraatweg en de Markiezaatsweg is namelijk 2300 meter en via de andere kant bijna 2000 meter langer. Illegale betreding van het sportpark via dit poortje ligt op de loer.
Bewoners van het Benedenbaantje zijn nimmer betrokken geweest bij de besluitvorming over de toegang en verkeersontsluiting van sportpark en school. Pas na zelf aan de bel getrokken te hebben, is er een eerste overleg met de verkeerswethouder geweest.
De toegang tot het sportpark/Johan Cruijffcourt is in het bestemmingsplan (behalve de hoofdontsluitingen) niet aangegeven. Daarom hebben de bewoners daar ook nooit kennis van kunnen nemen.
De bewoners voelen zich ernstig tekort gedaan door de handelwijze van de gemeente en verwachten dan ook dat ingrijpende maatregelen worden genomen om in het plan de Brug zelf het verkeer van en naar de school af te regelen. Ook het pad van het Benedenbaantje naar het Johan Cruijffcourt en sportpark is vanwege de te verwachten parkeerproblematiek voor bewoners niet acceptabel.

  • Hoe is het college voornemens met bewoners de door hen gesignaleerde problematiek te bespreken en op welke termijn?
  • Is het college genegen te komen tot een zodanige bestemmingsplanwijziging dat de (woon)bebouwing recht tegenover de BURG aangepast kan worden c.q. vervallen zodat voor het haal- brengverkeer een rotondeachtige verkeerslus gemaakt zou kunnen worden?
  • Is het mogelijk een oplossing te vinden voor de circa 40 dagelijkse busjes zodat zij niet over het sportpark hoeven? Is in dit kader gekeken naar de mogelijkheid van rechtstreekse ontsluiting via de Markiezaatsweg?

Uw schriftelijk reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.