SCHOOLUITVAL, KENMERK LK/10006

 

 


Bergen op Zoom, 2 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Schooluitval, ons kenmerk LK/10006

 

Geacht College,

 

Recent hebben wij in de raad, naar aanleiding van een raadsmededeling, gesproken over de schooluitvalcijfers. Nadere informatie uit de VSV Atlas en via de website www.aanvalopschooluitval.nl leert dat er forse verschillen in schooluitvalcijfers zijn tussen gelijksoortige scholen binnen de gemeente Bergen op Zoom.
Daaruit komt het beeld naar voren dat de uitvalcijfers van het Markiezaatscollege sterk in negatieve zin afwijken (5,6% in 2005-2006 en 3,9 % in 2007-2008). Terwijl de andere scholen die VMBO onderwijs geven (Moller/Rijks/Juvenaat/Roncalli) veel betere uitvalpercentages kennen (2,2%/1,1%/0,7%/1,1% over 2005-2006 en 1,1%/0,7%/1,3%/1,9% over 2007-2008). Wat echter ronduit verbijsterend is, is dat onze gemeente van de 18 gemeenten in onze regio het op één na slechtste scoort qua VSV percentage. Alleen Woensdrecht scoort nog slechter.

De BSD-fractie verzoekt uw college in een raadsmededeling op deze cijfers in te gaan en zo mogelijk aan te geven wat de oorzaken zijn van onze slechte score en met welke maatregelen het college samen met de scholen/school denkt hier verbetering in aan te kunnen brengen. Schooluitval is een belangrijke indicator van diverse problemen waarmee de jeugd en uiteindelijk de samenleving geconfronteerd wordt, graag hiervoor uw aandacht.

Uw schriftelijk reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.