DROGE ECOLOGISCHE VERBINDINGSZONES 2, KENMERK LK/10008

 

 


Bergen op Zoom, 15 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Droge ecologische verbindingszones 2, vragen ex. artikel 39, ons kenmerk LK/10008

 

Geacht College,

 

Middels een brief d.d. 2 februari 2009 ons kenmerk LK 90001 stelde ondergetekende de vraag: “Welke droge ecologische verbindingszones staan op de provinciale plankaarten op ons territoir ingetekend en op welke termijnen start uw college met de ontwikkeling van de plannen en uitvoering in deze?” Bij brief d.d. 19 februari 2009, uw kenmerk U09-002563 stelde uw college: “De gemeente Bergen op Zoom kent geen ecologische verbindingszones (EVZ) ,die niet gerelateerd zijn aan waterlopen. Zogenaamde droge ecologische verbindingszones komen dus niet voor.”
De BSD-fractie lijkt het een goed idee als uw college haar antwoord van toen heroverweegt. 
Graag beantwoording van de d.d. 2 februari 2009 gestelde vragen middels een raadsmededeling.

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.