PARK MOLENBEEK, KENMERK LK/10009

 

 


Bergen op Zoom, 15 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Park Molenbeek, ons kenmerk LK/10009

 

Geacht College,

 

Recent is de BSD-fractie middels een email geïnformeerd door de directeur van
JPV Onroerend Goed/Zeebra Tours B.V. Wat de BSD-fractie in deze trof is, dat de afwijzing van de plannen van voornoemde onderneming het karakter lijken te hebben van het bevoordelen van een andere onderneming (Zoominvest) voor het realiseren van een soortgelijke ontwikkeling elders in de gemeente. Nu verkeert de BSD-fractie nog altijd in de veronderstelling dat een gemeentelijk overheid in dit soort zaken uitsluitend een faciliterende rol dient te vervullen. Het kan en mag niet zo zijn dat overheden uit concurrentie beperkende overwegingen bepaalde initiatieven wel en andere niet honoreren. Iedere afwijzing van een bestemmingsplanwijziging dient met ruimtelijke en verkeerstechnische argumenten onderbouwd te worden. Ook heeft iedere initiatiefnemer recht op een snelle en adequate beantwoording van hun vragen ten aanzien van een afwijzing. Het is niet acceptabel dat een onderneming met plannen, die 100 arbeidsplaatsen op kunnen leveren, minimaal drie weken zou moeten wachten op een schriftelijke bevestiging van de afwijzing en de onderbouwing daarvan.
Juist nu is er alle reden om haast te maken en ondernemers die werkgelegenheid kunnen scheppen, te faciliteren.
De BSD-fractie verzoekt uw college middels een raadsmededeling haar standpunten en eventuele juridische verplichtingen (1e recht aan Zoominvest) in deze te verwoorden, zodat één en ander in de gemeenteraad of één harer commissie besproken kan worden.

Graag een snelle reactie.

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.