SUBSIDIE STICHTING FLORIANA, KENMERK LK/10010

 

 


Bergen op Zoom, 16 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Subsidie Stichting Floriana, ons kenmerk LK/10010

 

Geacht College,

 

De Stichting Floriana is al 18 jaar bezig de jumelageactiviteiten in en met Szczecinek vorm te geven. Vorig jaar is haar voorzitster Corry Elzakkers daarvoor door de Poolse overheid onderscheiden met het Ridderschap in the order of Smile. Een eer die eerder ten deel viel aan grootheden als Paus Johannes de tweede , Moeder Theresa, de Dalai Lama en vele anderen. Toekenning van een dergelijke onderscheiding maakt duidelijk welk groot belang in Polen en in het bijzonder in onze jumelagepartner de gemeente Szczecinek wordt toegeschreven aan de activiteiten van de Stichting Floriana. Het is dan ook zeer te betreuren, en in de ogen van de BSD-fractie onbegrijpelijk, dat dergelijke activiteiten niet vallen binnen de subsidiëringcriteria zoals die middels de Stichting Jumelage worden toegepast.
Nu wordt/is de nadruk bij de beoordeling gelegd bij het gegeven dat humanitaire hulp niet zou passen in de te subsidiëren activiteiten. De Stichting Floriana organiseert reeds jaren ook culturele- en educatieve activiteiten. Hierbij ligt de nadruk op het verhogen van het organiserend- en assertief vermogen van culturele organisaties en verenigingen in Szczecinek zodat de kwaliteit van hun activiteiten verbeterd kan worden.
De BSD-fractie verzoekt uw college de beoordeling van subsidieaanvragen van de Stichting Floriana eigenstandig uit te voeren, eventueel met een advisering van de Stichting Jumelage.
De jarenlange inzet van de Stichting Floriana in een land en gemeenschap die nog vele stappen te gaan hebben om hun verenigingsleven op een vergelijkbaar niveau te brengen als dat in Nederland en België, verdient mogelijk een andere norm c.q. beoordeling dan die van organisaties die zich richten op onze jumelagepartners in westerse landen.

Vertrouwende op uw inzichten.

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.