ACHTERGELATEN GEMEENTELIJKE MATERIALEN, KENMERK LK/10013

 

 


Bergen op Zoom, 20 maart 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Achtergelaten gemeentelijke materialen, ons kenmerk LK/10013

 

Geacht College,

 

Met regelmaat bereiken de BSD-fractie opmerkingen van burgers over achtergelaten gemeentelijk materialen zoals borden en afzettinghulpmiddelen, die langdurig in de openbare ruimte achterblijven terwijl zij hun functie al geruime tijd hebben verloren. Bijgaand enkele foto’s genomen per heden op of in de nabijheid van de Zuidzijde Zoom. Borden die waarschuwen voor iets dat al geruime tijd niet meer het geval is. Een restant van een afzettingshekwerk. Het is allemaal te vinden langs een route waar veel jongeren langs komen en waar spullen makkelijk, door bijvoorbeeld in de Zoom te gooien, voor langere tijd uit het zicht verdwijnen. Dit soort waarnemingen zijn geen incidenten! Het lijkt alsof er geen adequate procedures zijn die dit soort zaken voorkomen, terwijl bedoelde gemeentelijke materialen toch behoorlijke bedragen vertegenwoordigen.

Graag Uw aandacht voor het voorgaande,

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen

DCF 1.0 DCF 1.0 DCF 1.0


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties kunnen niet achtergelaten worden op dit moment.