DIVERSEN2, KENMERK LK/10015

 

 


Bergen op Zoom, 5 april 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen, ons kenmerk LK/10015

 

Geacht College,

 

Paaltje hoek Roskamstraat/ Lindebaan
Het paaltje op de hoek Roskamstraat/Lindebaan is al enige tijd verdwenen, met als gevolg dat laden en lossen van vrachtwagens weer plaatsvindt in de Roskamstraat in plaats vanaf de daarvoor ingerichte parkeerstrook in de Lindebaan. Graag herplaatsing van het paaltje in de Roskamstraat of anders uitleg waarom herplaatsing ongewenst zou zijn. Hierbij te betrekken dat het laden en lossen soms de doorgang belemmert voor de mindervalide bewoner van een aanliggend pand.

Veiligheid fietsverkeer
De afgelopen jaren is er sprake van een toenemende aandacht voor de veiligheid van het fietsverkeer. Nu met de voorgenomen uitbreiding van het gebied waar betaald moet worden voor het parkeren verwacht mag worden dat het fietsverkeer verder zal toenemen, is het gewenst aandacht te schenken aan de plaatsen/kruisingen waar fietsers onveiligheid ervaren.
Bij de praatpaal veel genoemde plaatsen zijn:

  • hoek Van Dedemstraat/Wassenaarstraat/Burgemeester van Hasseltstraat
  • Burgemeester van Hasseltstraat/Zuid-Oost Singel/Jacob Obrechtlaan
  • Wouwsestraat/Wassenaarstraat/Stationsstraat/Bredasestraat/Arnoldus Asselbergstraat
  • Williamstraat/Bredasestraat/Oude Stationsweg
  • Westersingel/Van Konijnenburgweg/Zuid-West Singel/ Boutershemstraat.

Zeker ten aanzien van de kruisingen met stoplichten komt vaak de suggestie: “ga eens kijken hoe dit in andere plaatsen (zoals bijvoorbeeld in Groningen) dit geregeld is.” Daar is het fietsverkeer min of meer losgekoppeld van het overige verkeer en heeft het fietsverkeer (uit alle richtingen tegelijk) het (tijdelijke) alleenrecht op het kruispunt. Alle fietsverkeerslichten gaan tegelijkertijd op groen en dat van het overige verkeer dan in alle richtingen op rood. Door fietsers wordt dit als veiliger ervaren.
Graag hiervoor uw aandacht.

Service Saver
Ook in Bergen op Zoom zijn steeds meer alleenstaanden die niet beschikken over een groot, jong en sterk sociaal netwerk. Het is dan moeilijk om van de grote/zware spullen af te komen. Probeer als oudere, wonende op een verdieping maar eens van een zwaar voorwerp (bijvoorbeeld zonnehemel) af e komen. Het wordt pas opgehaald als het zich op de begane grond bevindt.
Maar zelfs als je als alleenstaand schriel vrouwspersoon, met behulp van een buurman je oude koelkast in de auto hebt gekregen en deze zelf komt brengen, is er geen hulp bij het uitladen of voor het krijgen van die koelkast in het juiste afvalvak. Met de handen over elkaar wordt geamuseerd naar je getob gekeken. De volgende keer toch maar bellen om het op te halen. Zeker als je als alleenstaande net zoveel aan afvalrechten betaald als een familie van tien is dat gebrek aan service een doorn in het oog. Het wordt tijd dat, met het oog op de vele mensen (wel of niet alleenstaand) met een beperkt sociaalnetwerk in dat soort situaties (zeker als de handen pauseren in de zakken), de handen uit de mouwen worden gehaald om de burgers die hulp kunnen gebruiken de service te bieden waarvoor zij dik betalen.

Reconstructie Moerstraatsebaan
Afgelopen zomer 2009 is de Moerstraatsebaan voorzien van drempels, nieuw asfalt en zijn de kantstenen vervangen. De oude stenen zijn deels in de sloot terecht gekomen en tot op heden niet opgeruimd. In maart zijn door een omwonende een aantal van deze stenen zelf uit de sloot gehaald. Afmetingen van een dergelijke steen zijn 40×60 cm en ongeveer 25 kg zwaar. De klacht is meerdere malen bij de klachtenlijn van de gemeente Bergen op Zoom gemeld en er werd elke keer beloofd dat er actie zou worden ondernomen. De eerste melding was in oktober 2009, de tweede keer in december en de derde keer heeft betrokken omwonende er een opzichter op aangesproken. Vervolgens is in februari 2010 de aannemer, die de weg heeft aangelegd (Dura Vermeer), geweest en heeft een klein deel opgeruimd. Het deel dat er nog lag is dus in maart uit de sloot gehaald. Bijgaand enkele foto’s ter illustratie.

De BSD-fractie verzoekt uw college actie te onder nemen zodat dergelijke zaken in de toekomst niet meer voorkomen.

Uw reactie afwachtend,

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen
Francis van Slooten

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.