LEREN, KENMERK LK/10014

 

 


Bergen op Zoom, 5 april 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Leren, ons kenmerk LK/10014

 

Geacht College,

 

Soms vraagt de BSD-fractie zich af of het gemeentebestuur van Bergen op Zoom wel een geheugen heeft en leert van de ‘fouten’ die in het verleden zijn gemaakt. Na de transactie met het Groot Arsenaal was er een breed gedragen ongenoegen in de gemeenteraad over de afspraken die toen met de koper waren gemaakt. Men vroeg zich in grote lijnen af of de wijze waarop die afspraken tot stand waren gekomen wel hadden geleid tot realisering van de maximale opbrengst voor de gemeente en of andere mogelijk geïnteresseerden wel een kans hadden gehad. In ieder geval kan achteraf geconstateerd worden dat in het Groot Arsenaal tot op heden niet is gerealiseerd wat het gemeentebestuur voor ogen had.

Onderhandse afspraken staan in de weg van het vrije ondernemersschap en het realiseren van concurrerende prijsvorming en verhoudingen.
Het valt de BSD-fractie dan ook op dat binnen enkele weken zich een tweetal zaken voordoen waarbij vanuit de burgerij vragen worden gesteld over hoe het college meent zaken te moeten doen.

Over Park Molenbeek schreef de BSD reeds eerder een brief (d.d. 15 maart 2010 kenmerk 10009) waarbij een ondernemer wordt gehinderd door eerdere onderhandse afspraken van het college met een andere ondernemer.
In het BN/DeStem van 27 maart 2010 konden we lezen; “Voor Blokstallen 3 is er volgens de wethouder een kandidaat-koper in beeld.” Als Raad wisten we niet eens dat de Blokstallen reeds te koop waren aangeboden. Laat staan dat dit, naar het schijnt, onderhands met een koper die ‘in beeld’ is zou kunnen gaan gebeuren. We hebben regels voor aanbestedingen. Wordt het geen tijd voor regels voor verkopen door de gemeente. Zodat in het openbaar dus transparant verkopen plaatsvinden en het vrije ondernemerschap in onze gemeente weer een kans krijgt en voor de gemeente een maximale opbrengst wordt gerealiseerd omdat een ieder met ideeën een kans krijgt.

Graag een reactie waarin duidelijk wordt waarom er niet gekozen lijkt te worden voor een openbare verkoop van Blokstallen 3.

 

Hoogachtend,
Namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.