DIVERSEN 3, KENMERK LK/10016

 

 


Bergen op Zoom, 17 april 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen 3, ons kenmerk LK/10016

 

Geacht College,

 

Fietspad/voetpad
Op 22 november 2005 stelde de BSD-fractie in het kader van het vragenuurtje voor de commissie van december o.a. het navolgende:
“Tussen het parkeerterrein, nabij het busstation aan de Oude Stationsweg en de spoorwegovergang Wouwsestraatweg loopt een fiets-/voetpad zonder naam. Dit met steenslag verharde fiets-/voetpad behoort tot één der drukste fiets-/voetpaden van Bergen op Zoom.
Toch is het pad onverlicht, terwijl het, mede gezien de begroeiing aan één zijde, bij duisternis zeker tot een “enge-plekken-route” gerekend mag worden.

  • Wat is de status van dit fiets-/voetpad?
  • Welke stappen heeft de gemeente genomen om het jarenlange feitelijke gebruik te formaliseren/legaliseren?
  • Gezien het intensieve gebruik zou een echte verharding en het aanbrengen van verlichting in de rede liggen. Welke stappen kunnen in het licht van gebruiksgemak en veiligheid in deze genomen worden?
  • Wie is verantwoordelijk voor het schoon houden van dit fiets-/voetpad en de directe omgeving?
  • Waarom heeft dit qua karakter openbare fiets-/voetpad geen formele naam en hoe wordt dit fiets-/voetpad in geval van een proces-verbaal vernoemd of omschreven?”

Deze vragen zijn helaas nog steeds actueel. Er is daar, buiten het weghalen van een hekwerk, nauwelijks iets gebeurd. Nog steeds komen er klachten binnen over de staat van onderhoud en de daarmee verbonden onveiligheid. Wanneer is nu eindelijk te verwachten dat er aan de huidige ongewenste situatie een einde wordt gemaakt?

Trillingsklachten
Uit de Korte Parkstraat komen nu soortgelijke trillingsklachten als in het verleden van de Noordsingel (brief van 8 februari 2009, LK 90004). Het lijkt er op dat de gebruikte technieken/procedures voor de ondergrond ter plaatse niet de juiste zijn om dit soort klachten te vermijden. Ook nu treden er scheuren op. Dit tot groot ongenoegen van bewoners en eigenaren. Het kan niet zo zijn dat de gemeente tegen beter weten in technieken/procedures blijft toepassen waarvan men kan weten dat zij schades en risico’s betekenen voor de bebouwde omgeving. Bewoners vragen nu om snelle asfaltering om een einde te maken aan de trillingsoverlast en de gevolgschaden.

Wijkpunt
In de Kastanjelaan is op nummer 66-68 een ‘wijkpunt’ gevestigd, waar Wonen West-Brabant aanspreekbaar is en op maandagmiddag maar liefst 1,5 uur ook de gemeente Bergen op Zoom. Van buiten is niet te zien wanneer welke instantie er spreekuur houdt of wat de openingstijden zijn. Daarvoor moet je op websites in de weer om dit te achterhalen. Er zullen vast burgers gebruik van maken. Toch zijn er ook burgers en bedrijven die zich afvragen of een dergelijk groot pand nodig is voor dit soort zeer beperkte activiteiten en of de inzet van gemeentelijke middelen hier wel verantwoord is.

Fietsen bij het station
Nu het ophalen van oude fietsen voor de zoveelste keer weer is aangekondigd, begin dan maar bij het station. Want daar is veel ‘te halen’.

Inhuur taxi’s
Uit krantenberichten blijkt dat circa 40 % van de werkgevers in de taxibranche zich niet aan de CAO houdt en een groot deel van de taxiwerkgevers niet of nauwelijks werknemers in vaste dienst hebben. De BSD-fractie heeft in dit kader de vraag of bij de aanbesteding van de taxi/vervoersdiensten door de gemeente Bergen op Zoom er in het bestek is of vanaf nu wordt opgenomen dat alleen bedrijven in kunnen schrijven die zich houden aan de voor die branche geldende CAO en bijvoorbeeld meer dan 60 % van de ritten gemaakt worden met personeel in vaste dienst?

Uw reactie afwachtend,

 

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.