VERZOEK WET OPENBAARHEID VAN BESTUUR, KENMERK LK/10017

 

 


Bergen op Zoom, 17 april 2010

 

Aan het College vanBurgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/10017

 

Geacht College,

 

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op de laatste aanbestedingen/gunningen van gemeentelijk drukwerk in de periode 2009 tot heden. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 3 mei tot en met 12 mei 2010.
Ondergetekende is bereid onder ede te verklaren dat hij gegevens uit deze dossiers uitsluitend zal gebruiken voor het samenstellen en eventueel publiek maken van gevolgde procedures, voorschriften, rapportages enz.. Hierbij zullen persoonlijke en gegevens van private personen, bedrijven of stichtingen op geen enkele wijze openbaar gemaakt worden, noch anderszins gebruikt.
In de verwachting dat u de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en uw reactie afwachtend,

 

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

 

Louis van der Kallen


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.