VERKOPEN VASTGOED, KENMERK LK/10021

 

 


Bergen op Zoom, 22 mei 2010

 

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Verkopen vastgoed, kenmerk LK/10021

 

Geacht College,

 

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie kennisgenomen van uw reactie op onze brief inzake ‘leren bij de verkoop van gemeentelijk vastgoed’, ons kenmerk LK/10014.
Onder andere de verwijzing naar de “Nota Grondbeleid” met de opmerking dat deze vastgesteld zou zijn in de gemeenteraad, verbaast de BSD-fractie. Deze nota is door de raad op 30 oktober niet vastgesteld, de raad heeft volgens het raadsbesluit van de nota “kennisgenomen”. Het betreft een uitvoeringsnota primair gericht op het grondbeleid en niet primair gericht op de verkoop van vastgoedobjecten als gebouwen. Dat er in een zijdelingse opmerking over de wijze van verkoop ook gebouwen worden genoemd, doet daar niets aan af. 
Gezien de vele fraudezaken die de afgelopen jaren aan het licht zijn gekomen bij transacties, waarbij tal van bestuurders van corporaties, gemeenten en zelfs recent een provincie (taxatie door een (één) ‘onafhankelijke taxateur’) blijkt dat juist bij gebouwen gesteld kan worden dat in de praktijk één ‘onafhankelijke’ taxateur niet voldoende is om misleiding en benadeling van een verkopende gemeentelijk partij te voorkomen. 
Gezien het voorgaande verzoekt de BSD-fractie uw college te komen tot een op vastgoed gerichte beleidsnota waarin opgenomen hoe procedureel om te gaan met de verkoop van gemeentelijk vastgoed. 

 

Uw reactie tegemoet ziende,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.