MOTIE RADAR

 

 


M O T I E

De gemeenteraad van Bergen op Zoom in vergadering bijeen op 27 mei 2010

Overwegende dat:

  • de bewoners van de gemeente Bergen op Zoom overwegend niet bekend zijn met de antidiscriminatievoorziening bij Bureau Rader te Breda;
  • aanpak en preventie van discriminatie een groot maatschappelijk belang betreft;
  • aanpak en preventie van discriminatie noodzakelijk is om te komen tot een meer verdraagzame/tolerante samenleving;
  • gezien de toenemende publiciteit rond discriminatie incidenten het van belang is dat slachtoffers melden c.q. aangifte doen van hetgeen hen overkomen is;

verzoekt het college, gezien het belang van een effectieve aanpak van discriminatie, de inwoners van de gemeente Bergen op Zoom met een persoonlijke brief te informeren over de mogelijkheden om discriminatie incidenten te melden.

en gaat over tot de orde van de dag


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.