PARK MOLENBEEK, KENMERK LK/10023

 

 


Bergen op Zoom, 2 juni 2010

 

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Park Molenbeek 2, kenmerk LK/10023

 

Geacht College,

 

In onze brief van 15 maart 2010, ons kenmerk LK10009 verzocht de BSD-fractie uw college om middels een raadsmededeling uw standpunten en eventuele juridische verplichtingen (1e recht aan Zoominvest) te verwoorden, zodat één en ander in de gemeenteraad of één harer commissies besproken kon worden. Uit een mail van JPV Onroerend Goed/Zeebra Tours B.V. hadden wij begrepen dat er verplichtingen uwerzijds waren aangegaan met Zoominvest (1e recht). Uit het dossier dat uw college in het kader van een WOB verzoek door JPV Onroerend Goed/Zeebra Tours B.V. aan JPV Onroerend Goed/Zeebra Tours B.V. ter beschikking heeft gesteld blijkt op geen enkele wijze dat er uwerzijds een verplichting (1e recht) aan Zoominvest zou bestaan. Hoe is dit mogelijk? Is er nu wel of geen 1e recht beloofd aan Zoominvest en waar blijkt dit dan uit? 

De BSD-fractie verzoekt uw college nogmaals om middels een raadsmededeling haar standpunten en eventuele juridische verplichtingen (1e recht aan Zoominvest) in deze te verwoorden, zodat één en ander in de gemeenteraad of één harer commissie besproken kan worden.

Uw reactie tegemoet ziende,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.