EXPLOITATIE BERGSE HAVEN, KENMERK LK/10024

 

 


Bergen op Zoom, 7 juni 2010

 

Aan Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Exploitatie Bergse Haven/Liquiditeit, kenmerk LK/10024

 

Geacht College,

 

Een paar berichten in de pers verontrusten de BSD-fractie: “bescheiden herstart Bergse Haven” wordt in de media en de krant als een succesje gepresenteerd maar een feit is dat om 12 van de geplande 2700 woningen te realiseren (0,44 %), de exploitatie met 893.000 euro verslechtert. Als dat de norm (per woning) zou zijn, dan zou de exploitatie met 225 miljoen euro verslechteren.
Het tweede element is de berichtgeving rond de 3 hectaren optie van RICOH. Het lijkt erop dat het binnenhalen van geld belangrijker is dan imagoschade of de (financiële) exploitatie op termijn. Nu lijkt het dat de druk van financiers het beleid bepaalt, in plaats van de uitvoering van een plan.

  • Hoe staat het met het plan Bergse Haven? 
  • Een grondprijsverlaging van bijna 29 % heeft een geweldig gevolg op de exploitatie. Wanneer wordt de raad, in besluitvormende zin, betrokken bij de planveranderingen en daarbij geïnformeerd over de financiële gevolgen?
  • Graag ontvangt de BSD-fractie een overzicht van de aangegane verplichtingen en de financiering daarvan! Wat is de financieringsbehoefte van de gemeente, inclusief de aflossingsverplichtingen?

 

Uw reactie tegemoet ziende,
met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie,

 

Louis van der Kallen
Francis van Slooten


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.