DIVERSEN 5 (2e), KENMERK LK/10025

 

 


Bergen op Zoom, 28 juli 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen 5, ons kenmerk LK/10025

 

Geacht College,

 

Foor
De Foor is weer afgelopen en als we de berichten mogen geloven was het een succes. Hier is qua milieu overlast nog wel wat op af te dingen. Eerst maar het goede nieuws: de geluidsoverlast gedurende de Foor was beperkt. Geen overlast van bassen en de meeste exploitanten hielden zich aan de vergunde tijden. Zo ook de kermisexploitanten op het Sint Catharinaplein. Slechter was het na afloop van de Foor. De muziek op het Sint Catharinaplein was op zaterdagavond nog niet verstomd of men begon met het afbreken van de installaties. Dat ging met het ‘nodige’ kabaal gepaard. Afbreken van dit soort kermisinstallaties kan vermoedelijk niet zonder vallende buizen op straat en veel geklop van hamers op metalen buizen. Maar om dit midden in de nacht te doen is vragen om onevenredige overlast.
Andere klachten hadden een relatie met Saver. Het tijdig legen van de ondergrondse afvalcontainers was niet altijd het geval. Ook waren er klachten over afplakken door een enkele horecaondernemer waardoor anderen van de containers geen gebruik konden maken op een tijdstip dat zij het wensten (Potterstraat). Bij veel klachten/opmerkingen over Saver vragen burgers zich af waar het geld voor de jubileumactie van Saver vandaan komt. Had dat geld niet beter via het divident of via de lagere tarieven terug kunnen keren bij de aangesloten gemeenten en hun burgers.

Stenen/stoep
Aan de noordzijde van het Korenbeursplein zijn enkele vierkante meters van de stoep uitgevoerd in een soort badkamer tegels (zie foto). Dit maakt op burgers en bezoekers geen verzorgde indruk, zelfs niet met de wetenschap dat dit plein in de toekomst wordt aangeakt.

Wegdek
Het wegdek van een aansluiting op een nieuw (provisorisch) aangelegde ontsluitingsweg, van het pas bebouwde deel van de Augustapolder, op het Benedenbaantje in de nabijheid van de Jacob Catslaan, leidt tot de nodige klachten van fietsers die op hun gezicht gaan door de hoogte verschillen (zie foto). Graag uw aandacht dat ook tijdelijke verbindingen redelijk veilig zijn voor de aard van het beoogde verkeer.

Overdaad aan verkeersborden
Soms roepen verkeersborden agressie en aversie op. In de ogen van de burgers/verkeersdeelnemers getuigen wouden van verkeersborden van een overbodige regelzucht van de overheid wat ook nog eens veel geld kost en ergernis opwekt. Een voorbeeld is de situatie op de Antwerpsestraatweg. Komende vanaf het zuiden, vanuit een zestig kilometerzone, krijg je op circa honderd meter: een 30 kilometerbord, een 60 kilometerzonebord, een 50 kilometerbord en weer een 30 kilometerbord. Deze borden omlijst met aanvullende informatie via tal van verkeersborden. Formeel/verkeerskundig klopt het wel. Komende vanaf de rotonde richting de bebouwde kom gaat men formeel het buitengebied in, waarna men na een tiental meters de bebouwde kom inrijdt, om daarna een plek te naderen waar fietsers kunnen oversteken (het waarom van deze oversteek na enkele tientallen meters na de rotonde op twee van de driepoten van de rotonde is voor iedere automobilist een raadsel).
Doe hier wat aan en probeer het elders te voorkomen. Ook hier kan deregulering op zijn plaats zijn.

Uw reactie afwachtend,

 

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

 

L.H van der Kallen

straat wegdek


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *