DIVERSEN 7, KENMERK LK/10028

 

 


Bergen op Zoom, 2 oktober 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders 
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom


Betreft: Diversen 7, ons kenmerk LK/10028

 

Geacht College, 

 

Onderhoud Binnenstad
Met zorg constateert de BSD-fractie dat de aandacht voor de kwaliteit en uitstraling van het onderhoud van de bestrating van de Binnenstad achteruit is gegaan. Als voorbeeld: een deel van het herstel van de bestrating heeft plaatsgevonden met specie van een lichtere kleur (Penstraat en het Vierkantje). Een tweede voorbeeld is: nadat een dektegel voor restaurant Leijnse op de Grote Markt meer dan 2 maanden gebroken is geweest, is deze vervangen door een betontegel!!!!!!!! Dit is niet de zorg voor onze fraaie en kostbare vloerbedekking van de Binnenstad die de BSD-fractie van ons ambtelijk apparaat en uw college verwacht.

Weekmarkt
Nu de heropening van de Kaai niet meer, gezien de financiële positie van de gemeente, op korte termijn te verwachten is en de winkelleegstand in de straten in het westelijk deel van het centrum schrikbarend toegenomen is, verzoekt de BSD-fractie uw college uw voornemen de weekmarkt te verplaatsen te heroverwegen. Juist nu is de economische impuls van de wekelijkse markt van eminent belang voor de nog in het westelijk deel van het centrum 
aanwezige ondernemers!

Brabantse Wal
Met vreugde heeft de BSD-fractie goede nota genomen van het feit dat de Provincie De Brabantse Wal samen met de Maashorst en het Groene Woud heeft aangewezen tot provinciaal landschap. Omdat de provincie voornemens is ten behoeve van deze landschappen extra middelen ter beschikking te stellen is dit een provinciaal voornemen dat ons tot vreugde stemt. Onze zorg richt zich nu op een mogelijke verwatering van deze provinciale aandacht. De BSD-fractie moet namelijk constateren dat de bestuurscommissies van de college provinciale landschappen hun aandacht nu richten op uitbreiding van hun territoir. De Maashorst is bezig de Peelhorst in te lijven en het Groene Woud doet pogingen het nationaal landschap de Loonse en Drunense Duinen in te lijven. 
Als de provincie uiteindelijk deze annexaties zou accepteren kan dit ten koste gaan van de beschikbare middelen voor de Brabantse Wal. De BSD-fractie vraagt nadrukkelijk uw aandacht voor deze ontwikkelingen en uw inzet om één en ander te voorkomen. 

 

Uw reactie afwachtend, 
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.