GANG VAN ZAKEN GEMEENTERAADVERGADERING, KENMERK LK/10030

 

 


Bergen op Zoom, 25 oktober 2010

 

Aan de Voorzitter van de gemeenteraad der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: gang van zaken in de gemeenteraadsvergadering dd 21 oktober 2010, ons kenmerk LK/10030

 

Geachte voorzitter van de gemeenteraad,

 

De gang van zaken rond de discussie over het mogelijke ordevoorstel inzake de stemming over het ‘amendement schoolbegeleiding’ in de vorige raadsvergadering heeft de BSD-fractie verbaasd en in hoge mate onaangenaam getroffen. De BSD-fractie had de verwachting dat, na het intrekken van het ordevoorstel door de CDA-fractie, de discussie over dit voorstel/onderwerp, zoals gebruikelijk, door u zou worden afgesloten. Toen geheel tegen het gebruik in de heer van der Velden van GBWP het woord kreeg en deze refereerde aan eerdere discussies en daarbij een onverbloemde aanval/uitval pleegde naar onder andere het lid van onze fractie de heer El-Khassim had het in de rede gelegen, en conform de gebruiken in onze raad, dat de heer El-Khassim het door hem herhaaldelijk gevraagde woord was verleend, zodat hij zich in reagerende zin kon verdedigen tegen de kennelijk en naar zijn gevoelen aan zijn adres gerichte beschuldigingen.
De BSD-fractie heeft uw handelen in deze ervaren als het snoeren van de mond, nog voordat die mond geopend werd, van een raadslid die niets anders wilde dan op de onverkwikkelijke gang van zaken rond dit amendement en alles wat daarop volgde te reageren. Nu kan de BSD-fractie niet anders dan concluderen dat er voor u als voorzitter twee soorten raadsleden zijn: die van de coalitie en die van een niet coalitie partij zoals de BSD.
De BSD-fractie verwacht van u als door de Kroon benoemd onafhankelijk voorzitter van de gemeenteraad ook het onafhankelijk leiden van de gemeenteraad. Tot onze spijt was daar, naar ons gevoelen, op 21 oktober tijdens de behandeling van het mogelijke voorstel van orde, geen sprake van.
Wat ons tevens de afgelopen week verbaasde was het feit dat u en de griffier als reactie op het gezamenlijke schrijven van leden van de CDA- en BSD-fracties wel in gesprek bent gegaan met leden van de CDA-fractie en niet (tegelijkertijd) met leden van de BSD-fractie.
De gebeurtenissen in de raadsvergaderingen van 30 september en 21 oktober, alsmede de wijze waarop u gezamenlijk met de griffier de brief van 15 oktober heeft opgepakt, heeft het vertrouwen van de BSD-fractie in u als door de Kroon benoemd onafhankelijk voorzitter in hoge mate geschaad.

 

Hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H. van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.