DIVERSEN 8, KENMERK LK/10031

 

 


Bergen op Zoom, 10 november 2010

 

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Diversen 8, kenmerk LK/10031

 

Geacht College,

 

Rotzooi in/nabij de Zoom
Uit bijgaande foto blijkt dat er veel rotzooi in het talud (inclusief winkelwagentjes) van de Zoom wordt gegooid. Op meerder plaatsen liggen afvalzakken en andere rotzooi. Wat is de frequentie van verwijdering en wordt altijd getracht de daders op te sporen? Graag een snelle verwijdering. Juist nu het blad valt, wordt de rommel meer zichtbaar.

Optreden onzorgvuldig parkeren
Bijgaand enkele foto’s van een parkeerder die (onnodig) drie plaatsen/vakken gebruikte. Bijna 48 uur stond deze auto op deze wijze geparkeerd zonder dat er zelfs maar een waarschuwing onder de ruitenwissers werd aangebracht. Buiten dat deze parkeerder de gemeente benadeelde (het vak er naast was slechts beperkt bruikbaar) roept het veel ergernis op bij andere parkeerders of parkeerplaatszoekers die het vak er naast niet altijd konden gebruiken. Wat is in deze het beleid? Is verbaliseren van dit soort parkeerders mogelijk?

Timing groot snoeiwerk aan bomen
Op het Bolwerk zijn een aantal bomen omgezaagd. In de directe nabijheid claimen toeschouwers ook gezien te hebben dat één of enkele andere bomen zijn ontdaan van dood en ander hout. Ondergetekende heeft ter plaatse dat laatste, achteraf, niet kunnen vaststellen.
Onze zorg leidt tot de volgende, mogelijk overbodige bemerking: In de winter heeft de boom als organisme gezien, een soort ‘winterstop’. Het afweermechanisme reageert niet of nauwelijks op verwondingen. Het snoeien van een boom is een boom ‘verwonden’! Dus snoeien als bomen reeds in de ‘winterstop’ zijn gegaan en hun blad verliezen dient vermeden te worden en uitsluitend nog plaats te vinden als de veiligheid in het geding is.

Parkeren/ Markt op de Kaai
Reeds eerder o.a. augustus 2008, LK80075, vroeg de BSD-fractie aandacht voor het insluiten van auto’s tijdens het opbouwen van de marktkramen op de dag voor de marktdag. De toen vermelde problemen doen zich nog steeds voor. Onze suggestie: laat de markt pas op de marktdag opbouwen en niet eerder.

Parkeren fietsen bij het station
Herhaald, o.a in november 2009 en april 2010, vroeg de BSD-fractie aandacht voor de problematiek van het tekort aan fietsparkeerplaatsen bij het station. Wrakken verwijderen gebeurt slechts incidenteel en is een onvoldoende oplossing. De piek van het ‘tekort’ is rond 11.00 uur op werkdagen. Als we als gemeente fietsvriendelijk willen zijn en het gebruik van het openbaarvervoer willen bevorderen is een echte (oplossende) aanpak dringend gewenst.

 

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen

zoom vuil DCF 1.0 DCF 1.0


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.