VRAGEN N.A.V. BIJEENKOMST/VERGADERING BURGER EN BESTUUR RVB10-0122, KENMERK FELK 02. /12/2010

 

 


Bergen op Zoom, 17 december 2010

 

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Vragen n.a.v. bijeenkomst/vergadering Burger en Bestuur RVB10-0122, kenmerk FELK 02. /12/2010

 

Geacht College,

 

Naar aanleiding van de vergadering van de commissie Burger en Bestuur zijn bij de Fractie van de BSD vragen ontstaan voortvloeiende uit het stuk met het kenmerk RVB10-0122.

De BSD Fractie vraagt het College:

  • Aan te geven hoe de gelden ter ondersteuning van Promotionele Activiteiten besteed worden?
  • Aan te geven of er sprake is van een monopoliepositie door de ondernemersvereniging STERCK doordat de gemeente alleen met deze vereniging een werkrelatie is aangegaan?
  • Aan te geven hoe dit zich verhoudt t.o.v. andere verenigingen die ook werkzaamheden verrichten ter bevordering van de uitstraling van onze gemeente?
  • Kunnen andere ondernemersverenigingen (behalve STERCK) gebruikmaken van de TON van Ton zoals deze subsidie ook wel genoemd wordt?
  • Aan te geven, Dat indien dit wel het geval is. Hoe komen deze ondernemersverenigingen in aanmerking voor een bijdrage uit dit potje en wie gaat hier over is dit STERCK of het College?
  • Gebleken is dat er onder de ondernemers verschillende ondernemers zijn die wel gebruik maken van alle mogelijkheden die het lidmaatschap van de ondernemersvereniging met zich meebrengt maar niet aangesloten zijn bij de ondernemersvereniging (ook wel Free Riders genoemd).
  • De te heffen belasting zou volgens het college een verplicht karakter moeten krijgen, betekend dit dat deze zg. Free Riders automatisch lid worden van de Ondernemersvereniging STERCK?
  • Aan te geven dat indien dit laatste niet het geval zou zijn, wat de meerwaarde zou zijn voor de ondernemers daar te meer omdat de subsidie aan een specifieke vereniging wordt gegund?
  • Aan te geven hoe de relatie is tussen de Gemeente en de Ondernemersvereniging STERCK t.a.v. andere verenigingen?

De BSD Fractie wenst de antwoorden op de door ons hierboven gestelde vragen graag schriftelijk en uiterlijk voor de eerstvolgende Raadsvergadering van 21 december 2010 mogen ontvangen zodat wij deze nog kunnen bestuderen?

 

Met vriendelijke groet,

 

F. El-Khassim,
Diana van de Kieboom – van Beest,
Fractie BSD


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.