BESTUURLIJKE DRUKTE, KENMERK LK/10034

 

 


Bergen op Zoom, 29 december 2010

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

 

Betreft: Bestuurlijke drukte, kenmerk LK/10034

 

Geacht College,

 

Terugdringing van bestuurlijke drukte is een thema dat met regelmaat in bestuurlijk Nederland de kop op steekt. Een element daarbij is dat regio’s en grenzen niet altijd logisch zijn, hetgeen vaak leidt tot vermijdbare bestuurlijke en ambtelijke overleggen (drukte).
Wat te denken over ons eigen grondgebied?
Welk een vereenvoudiging zou te bereiken zijn als gemeenten en provincies eens kritisch zouden kijken hoe grenzen meer logisch getrokken zouden kunnen worden.
In onze eigen gemeente is een treffend voorbeeld: het grensverloop op de Molenplaat. Voor meer dan 80 % Bergen op Zoom, circa 10 % Tholen en ook voor circa 10 % Reimerswaal. Ook het Markiezaatsmeer is voor circa 80 % Bergs (Noord-Brabant) en circa 20 % Reimerswaal (Zeeland). Al deze gebieden zijn onbewoond! Maar als wij iets zouden willen op de Molenplaat, bijvoorbeeld omdat de Rijn/Seine-verbinding nieuwe mogelijkheden biedt of dat er iets zou kunnen met zand van de Molenplaat, dan dient er overleg plaats te vinden en vergunningen verkregen te worden van drie gemeenten. Hetzelfde geldt voor het Markiezaatsmeer/Markiezaatskade. Wat zou het logisch zijn dat, wanneer er iets met het meer of de kade zou moeten gebeuren, de waterbeheerder met slechts één gemeente te maken zou krijgen i.p.v twee en met slechts één provincie i.p.v. twee.

De BSD-fractie verzoekt uw college bij provincie en rijk aan te dringen op een aantal grensaanpassingen, met als doel het wegnemen van vermijdbare bestuurlijke drukte.
De Molenplaat, inclusief de afwatering van de Plaatvliet in de Schelde-Rijnverbinding, bij één gemeente, gezien de huidige verhoudingen de gemeente Bergen op Zoom. Een verschuiving van de provinciegrens, die nu door het Markiezaatsmeer en de Molenplaat loopt, naar het midden van de Schelde-Rijnverbinding, zodat de gehele Molenplaat, Markiezaatskade en het gehele Markiezaatsmeer bij één gemeente kan komen en gezien de huidige verhoudingen en belangen zou dat wederom Bergen op Zoom moeten zijn. Gezien het gegeven dat in de betrokken gebieden geen mensen wonen zou het relatief eenvoudig te regelen moeten zijn.

 

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie,

 

L.H van der Kallen


 

 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Reacties zijn gesloten.