CHILLEN

 


 

Bergen op Zoom, 19 april 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom
 

Betreft: ‘Chillen’ in Bergen op Zoom, ons kenmerk LK/11004

Geacht College,

Vanuit de jeugd komen er klachten tot mij dat uw college voornemens is hun overdekte ‘chillplekken’ rond de Parade af te nemen en vanuit de ouderen komt de klacht dat uw college hun ‘chillplek’ de beeldentuin bij het Markiezenhof heeft afgenomen.
– Wat heeft uw college met het afnemen van ‘chillplekken’?
– Is hier sprake van het bewust tegen gaan van ‘chillen in Bergen op Zoom’?
– Heeft uw college recent een anti ‘chillbeleid’ontwikkeld?
– Zo ja, is beleidsvorming in deze niet aan de gemeenteraad?

Gisteren heeft ondergetekende geconstateerd dat met het openen van de nieuwe ingang van de bibliotheek een door ouderen gebruikte ‘chillplek’, de beeldentuin, niet meer bereikbaar is. Gisteren was er wel een tuinman bezig om deze ‘chillplek’ te laten functioneren als zichtgroen, maar de bankjes blijken nu zichtbankjes in plaats van gebruiksbankjes. Niet meer chillen met het zicht op Maria de krankzinnige, het is om krankzinnig van te worden!!!

In het vragenuur van november 2005 heb ik vragen gesteld inzake een mogelijke toeristische openstelling van het achter de poort Sint Catharinaplein 1c gelegen straatje/doorgang naar de beeldentuin van het Markiezenhof.
In een brief van 18 september 2006 (LK6055) aan uw college schreef ik:
“Nu moet ik constateren dat ik destijds met een kluitje in het riet ben gestuurd.
In tegenstelling tot de beantwoording toen, blijkt dat het straatje/doorgang wel degelijk eigendom van de gemeente is. De afgelopen jaren zijn er herhaaldelijk door de gemeente werkzaamheden verricht, zoals grote opruiming en verwijdering van een klimop die schade aanrichtte aan een belendend pand.
Openstelling op kantooruren door bijvoorbeeld de medewerkers van het Markiezenhof of de bibliotheek zou een aanzienlijke toeristische verrijking zijn en een stukje rust en groen in de binnenstad toegankelijk maken (zie bijgaande foto’s).
De BSD-fractie verzoekt U de openstelling van dit gemeentelijk eigendom te onderzoeken.”

Nu is het de hoogste tijd voor actie om het ‘chillen in Bergen op Zoom’ te redden. Open die poorten naar de beeldentuin!! En denk ook aan de jeugd ook zij hebben chillrechten!

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *