DIVERSEN 2

 


 

Bergen op Zoom, 23 april 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Diversen 2, ons kenmerk LK/11006

Geacht College,

Fietsen stallen
Op veel plaatsen in onze binnenstad is het plaatsen van fietsen in rekken voorschrift. Bij herhaling bereiken ons klachten over het plaatsen/stallen van fietsen buiten de rekken of niet in de rekken zoals het hoort. Een deel van de mensen die in ‘overtreding’ fietsen buiten de rekken plaatsen kunnen naar hun inzicht niet anders omdat er of geen of onvoldoende fietsenrekken zijn of deze rekken niet berekend zijn op de huidige fietsen. Met name de soms (te) brede sturen maken dat het in een rek plaatsen soms voor de nodige hoofdbrekens en ergernis zorgt. Feit is dat net als auto’s als maar breder lijken te worden, ook de ‘moderne’ fiets gemiddeld een breder stuur heeft dan vroeger. Graag uw aandacht in deze.

Fietsreclame
Bij de praatpaal zijn een aantal klachten binnen gekomen over het aanbrengen van reclame op fietsen en het op straat deponeren van deze reclame. Zie de foto’s genomen op de hoek Kloosterstraat/ Huijbergsestraat/Burgemeester van Hasseltstraat. Navraag door de fotograaf bij de veegwagen leverde het feit op dat van een dergelijke situatie geen melding wordt gedaan door de vegers, met als gevolg dat dit soort overlast niet wordt aangepakt maar slechts wordt opgeruimd met alle kosten en ergernis van dien en herhaling niet wordt voorkomen.

Fietsenstallen bij het station
Met regelmaat wijst de BSD-fractie uw college op de problematiek van het stallen van fietsen bij het station. Het laatst met ons schrijven LK11001 met als gevolg uw antwoord U11-005536. Een paar contateringen:
• Altijd is het een taak geweest van de gemeente om de fietsen op te ruimen, maar nu niet meer. Is het beleid gewijzigd? Zo ja, door wie en bij welk besluit? Zo nee, waar blijf de aktie?
• Opgemerkt wordt dat het wordt meegenomen in het gesprek met NS/Prorail. Maar er wordt niet aangegeven wanneer en wat er ingebracht zal gaan worden als voorstel. Wanneer zijn daarvan resultaten en welke resultaten te verwachten?
• Nu is ongeveer 10% van de fietsen een weesfiets. Er is al meer dan een jaar niet geruimd!
• Wanneer er aan het probleem iets wordt gedaan is niet bekend!
• De verzuchting van de burger is: ‘de belasting die we betalen blijft hetzelfde, maar de taken liggen nu ineens ergens anders en er zijn geen sluitende afspraken gemaakt met derden door de gemeente’. Herkenbaar?

Terrasoverlast
Niet iedere terrasexploitant houdt zich aan de voorschriften of er zijn geen voorschriften die een vrije doorgang garanderen. Herhaalde klachten bereiken ondergetekende over het terras op de hoek Kloosterstraat/ Huijbergsestraat. Keer op keer is het terras zo opgesteld dat een scoot-mobielgebruiker komende uit de Huijbergsestraat niet de hoek om kan de Kloosterstraat in zonder van de stoepbestrating te moeten en om te moeten rijden. Reeds eerder zijn hier over een klacht of klachten via de gemeente geuit, aldus de klagers met als gevolg wel een gemeentelijk bezoek maar geen blijvende aanpassing van het gedrag van de exploitant. Nu volgens een klager de exploitant uitbreiding van zijn terras heeft aangevraagd wordt gevreesd voor nog meer overlast. Graag hier voor uw blijvende en handhavende aandacht.

Uw reactie afwachtend,
hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *