PROVINCIALE CIJFERS BEHOEFTE ONTWIKKELING BEDRIJVENTERREINEN

 


 

Bergen op Zoom, 22 mei 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Provinciale cijfers behoefte ontwikkeling bedrijventerreinen ons kenmerk LK/11008

Geacht College,

De provincie ontwikkelt dit jaar de nieuwe ‘analyse van ruimtebehoefte aan werklocaties (bedrijventerreinen)’. In de Regionale Ruimtelijke Overleggen (RRO) komen die aan de orde. De huidige denkrichting/verwachting is een fors vrijkomen van terreinen die nu nog een industriële invulling kennen. Per saldo gaat er meer industrie weg dan er bij komt, zo zijn de verwachtingen van de provincies en de Kamers van Koophandel. Dit geldt grosso modo vermoedelijk ook voor Noord-Brabant! Andere bedrijfactiviteiten vragen per saldo de komende 20 jaar nog wel hectares voor nieuwe vestiging.
De provincie heeft de taak regionaal de behoeftecijfers te toetsen aan de bestaande gemeentelijke afspraken en aan de bestaande gemeentelijke programma’s en ambities.
De vraag van de BSD is: hoe zit het, in het RRO waar onze gemeente in valt, en wat betekenen de (voor)lopige provinciale (regionale)cijfers voor Bergen op Zoom?
Naar onze informatie zijn de regionale afspraken in hectares soms zeer fors hoger dan de door de provincie berekende/geschatte behoefte. De gemeentelijke programma’s/ambities zijn soms zelfs een veelvoud van de provinciale inschatting. Hoe zit dat in onze regio en bij onze gemeente?

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

L.H van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *