DE MAAGD

  

Bergen op Zoom, 7 juli 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: De Maagd, ons kenmerk LK/11009

Geacht College,

Met enige verbazing heeft de BSD-fractie de berichtgeving gevolgd rond de resultaten, verwachtingen en plannen rond de schouwburg De Maagd.
Als bezoekers redelijk massaal wegblijven is het wat makkelijk om daar de crisis en de hoogte van het kaartje de schuld van te geven. Te meer omdat echt niet overal in den lande de bezoekersaantallen dalen met cijfers zoals bij De Maagd. Uit de bijgevoegde prijsvergelijking (zie bijlage) blijkt dat ons theater zeker niet tot de duurste kan worden gerekend. Sterker nog het is één van de goedkoopste. Hierbij moet dan nog betrokken worden dat in het Maagd- tarief veelal een gratis consumptie zit, wat bij de andere theaters in de vergelijking niet altijd het geval is.
Mogelijk is er dus iets anders aan de hand met De Maagd. Misschien heeft het te maken met de programmering of met de kwaliteit van het gebodene?

De BSD-fractie heeft de volgende vragen:

– Neemt De Maagd jaarlijks deel aan het Theater Analyse Systeem?
– Doet De Maagd mee aan een klanttevredenheidsonderzoek zoals dat via www.podium.tevreden.nl via de brancheorganisatie beschikbaar is?
– Werkt De Maagd conform de aanbevelingen van Cultural Governance?
– Zijn de eventuele rapportages van het bovenstaande beschikbaar voor de gemeenteraad?

Het bevreemdt de BSD-fractie dat, terwijl elders in het land theaters besluiten/voorstellen tot het invoeren van een portemonnee-loze pauze, van De Maagd het voorstel komt om de horeca zelf te gaan doen en de consumpties in de pauze betaald moeten worden. Elders wijst onderzoek uit dat bezoekers dat onhandig en zelfs als storend ervaren.

In afwachting van uw reactie,

hoogachtend,
namens de BSD-fractie

F. El-Khassim
L.H van der Kallen

  

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *