STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING DE HEIDE

 


 

Bergen op Zoom, 7 juli 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Stand van Zaken ontwikkeling “De Heide”, ons kenmerk LK/11011

Geacht College,

In de raadsvergadering van 16 juli 2009 heeft de raad vastgesteld het gewijzigd bestemmingsplan “Buitengebied Oost, 2e herziening”. Volgens het raadsvoorstel van toen waren er afspraken gemaakt met een ontwikkelaar tot de realisering van een bungalowpark.
Wat is er van de afspraken van toen tot op heden gerealiseerd in relatie tot de toen gemaakte afspraken (tijd, aantal, locaties)?

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *