WET OPENBAARHEID BESTUUR

 


 

Bergen op Zoom, 7 juli 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: verzoek Wet openbaarheid van bestuur, ons kenmerk LK/11010

Geacht College,

In het kader van artikel 3 lid 1 van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) verzoekt ondergetekende inzage in alle dossiers, die betrekking hebben op de exploitatie van Schouwburg de Maagd vanaf 2001. Voornoemde dossiers zijn die documenten als bedoeld in artikel 3 lid 2 WOB.

Ondergetekende verzoekt uw College hem kennisneming van de inhoud toe te staan (artikel 7 lid 1b WOB) en met een beroep op artikel 7 lid 2 WOB de dossiers voor de verzoeker ter inzage te leggen van 1 augustus tot en met 12 augustus 2010.
In de verwachting dat u de termijnen genoemd in artikel 6 lid 1 en eventueel lid 2 WOB zult respecteren en uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *