DYNAMISCHE DELTA 2020-2040

 


 

Bergen op Zoom, 31 augustus 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Dynamische Delta 2020 – 2040, ons kenmerk LK/11013

Geacht College,

Recent is verschenen “Dynamische Delta 2020 – 2040; de “Visie en afsprakenkader MIRT-VAR, het meerjarenprogramma infrastructuur, Ruimte & Transport (MIRT), Verkenning Antwerpen Rotterdam (VAR). Dit stuk is een uitgave van het Ministerie van Infrastructuur en Milieu. In dit stuk staan een aantal voornemens met betrekking tot onze regio die een forse doorwerking kunnen hebben voor onze gemeente. Buiten dat de BSD-fractie van mening is dat in het licht van de kaderstellende taak van de gemeenteraad bespreking van een dergelijk stuk door de gemeenteraad geboden is om te komen tot een eigen visie op de toekomst Bergen op Zoom in relatie tot de inhoud van dit stuk voor onze gemeente, is de BSD-fractie getroffen door één element van dit stuk. Te weten: “Deze visie wordt gedeeld door de betrokken overheden en leidt daarmee tot een gemeenschappelijke verantwoordelijkheid. Alle betrokken partijen zijn gebonden aan de uitkomsten van deze visie en zullen de resultaten laten landen in (de actualisatie van) hun ruimtelijke plannen voor de periode 2020 tot 2040.” (pagina 71)

Als deze tekst juist is, is de BSD-fractie benieuwd waar de gemeente Bergen op Zoom zich concreet aan verbonden heeft, alsmede op basis van welke bevoegdheden het college zich verbonden heeft aan een visie welke voor onze gemeente grote gevolgen kan hebben,
die niet besproken zijn in en met de gemeenteraad

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *