OPENINGSTIJDEN ZUIDWESTER

 


 

Bergen op Zoom, 4 september 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Openingstijden Zuidwester, ons kenmerk LK/11015

Geacht College,

In het verleden waren er veel klachten over de gebruikers van de opvanggelegenheid de Zuidwester. Die klachten verdwenen vrijwel toen de Zuidwester haar openingstijden verruimde en feitelijk zorgde voor een 24-uurs opvang. Volgens ontvangen informatie door de BSD-fractie is het openingsbeleid van de Zuidwester per 1 september weer gewijzigd en is deze gelegenheid in de middag vanaf die datum gesloten. Zowel van gebruikers als van omwonende zijn de eerste klachten binnen.
Waarom is het beleid gewijzigd? Moeten eerst de overlast en klachten weer de pan uitrijzen voordat de werkende oplossing (24 uur open) weer van stal wordt gehaald?

Graag uw aandacht. Zeker met de komende winter moeten de lessen uit het verleden serieus genomen worden.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Farid El-Khassim en Diana van den Kieboom-van Beest

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *