VERKEER/BESTRATING

 


 

Bergen op Zoom, 4 september 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Verkeer/bestrating, ons kenmerk LK/11014

Geacht College,

Op de hoek Moeregrebstraat/Westersingel (centrumzijde) is de stoeptegelbestrating vrijwel volledig aan gort gereden. Het zware bezorgende vrachtverkeer, komende uit de richting Markiezenhof, heeft de afgelopen jaren herhaaldelijk de vele trottoirtegels aan het uiteinde van de straat kapot gereden. De afgelopen jaren zijn de tegels, volgens omwonenden, met regelmaat vervangen en recht gelegd. Nu is het tijd voor een meer blijvende oplossing. Zwaardere tegels die het vrachtverkeer wel kunnen dragen zonder kapot gereden te worden.

Het breng- en haalverkeer bij school nabij de Markiezaten levert uit de omliggende straten een stroom van klachten op, waarover uw college reeds geïnformeerd is met onder andere een handtekeningenactie van kinderen uit de buurt. Nu bereiken de BSD-fractie ook veel klachten van gebruikers van het nieuwe sportcomplex ter plaatse. Ook die klachten richten zich op het haal- en brengverkeer en de totale verkeersafwikkeling van het verkeer rond de school. Gebruikers van het sportcomplex constateren race-gedrag over het sportcomplex met gevaar voor bezoekers en gebruikers van het complex.

Graag voor beide voormelde punten uw aandacht en aanpak.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.