SEIZOENRESULTATEN MAAGD

 


 

Bergen op Zoom, 19 september 2011

Aan de gemeenteraadsleden
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: seizoenresultaten Maagd, ons kenmerk LK/11017

Geachte collega’s,

Op 7 juli 2011 j.l. deed ik namens de BSD-fractie met een beroep in het kader van de Wet openbaarheid van bestuur (WOB) een verzoek tot inzage van alle dossiers, die betrekking hebben op de exploitatie van Schouwburg de Maagd vanaf 2001.
Inmiddels heb ik inzage gehad in de betrokken dossiers en een gesprek, ter toelichting, met de huidige directie van het theater De Maagd.

In onderstaande tabel vindt u de resultaten van De Maagd qua bezoekersaantallen voor de onderzochte jaren.

seizoen aantal totaal gemiddeld meerjarige
producties aantal aantal gem. aantal
bezoekers bezoekers bezoekers
per voorstelling per voorstelling

2001/02 96   42784 446 446
2002/03 104 47735 459 446
2003/04 99   43018 434 427
2004/05 100 40045 400 420
2005/06 105 41642 397 410
2006/07 102 41705 409 401
2007/08 105 42962 409 392
2008/09 104 40339 388 382
2009/10 104 36967 355 363
2010/11 99   34379 347 347

Helaas waren de financiële resultaten over die jaren niet meer eenvoudig te halen uit de openbaar beschikbare dossiers.
De bezoekersaantallen gecorrigeerd voor het aantal voorstellingen laten zien, dat er vrijwel direct na het vertrek van de eerste directeur van het theater De Maagd, Luud Heck, een neergaande lijn is ingezet. Het wekt de schijn dat in de jaren na zijn vertrek de aandacht van de directie meer gericht was op het samenvoegen/-brengen van de organisaties van de gemeentelijke creatieve/culturele instellingen dan op de programmering en dienstverlening aan de theaterminnende Bergenaar of regiobewoner.

Het gesprek met de recent aangestelde directrice heeft ondergetekende er van overtuigd dat er geleerd is van de fouten uit het verleden en de focus en aanpak van de huidige directie weer meer gericht is op de programmering en de dienstverlening aan het publiek. Hopelijk zal daardoor, ook in deze economisch moeilijke tijd, een kentering in de bezoekersaantallen optreden.

Met collegiale groet
Namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.