VOORGENOMEN SLUITING WIJKHUIZEN

 


 

Bergen op Zoom, 19 september 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Voorgenomen sluiting wijkhuizen, ons kenmerk LK/11016

Geacht College,

Recent heeft uw college aangekondigd zes van de tien wijkhuizen op termijn te willen sluiten.
De onderbouwing van de keuzen lijkt louter financieel en nader gemotiveerd door de looptijd van de huurcontracten. Wat de BSD-fractie mist is een kwalitatieve en kwantitatieve onderbouwing van de keuzen op basis van het feitelijke gebruik van de accommodaties en de aard van de gebruikers en de in de omgeving aanwezige alternatieven.
De BSD-fractie verzoekt uw college te komen tot een gebruiksanalyse op basis waarvan de gemeenteraad kan komen tot een onderbouwde besluitvorming en mogelijke alternatieven.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Farid El-Khassim en Diana van den Kieboom-van Beest

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *