VERPAUPERING STATIONSGEBIED

  

Bergen op Zoom, 3 oktober 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Verpaupering stationsgebied, ons kenmerk LK/11018

Geacht College,

Vanaf de hoek Stationsplein/ Stationstraat richting Zuid-Oostsingel wordt het beeld steeds desolater:
– Het reeds jaren leegstaande hoekpand lijkt zelf steeds meer in verval en lijkt wel een magneet voor zwerfafval.
– Het achterterrein is sinds enige tijd vrij toegankelijk, want de poort staat al langere tijd open en het terrein wordt, ondanks het bordje “verboden toegang”, gebruikt als (illegaal) parkeerterrein.
– De vrije toegang tot het terrein maakt de naastliggende panden aan de Stationsstraat gevoelig voor inbraak.
– Het stallen van fietsen rond het station blijft een puinhoop.
– De graffiti op het tunnelmuurtje en op de garage/remise is geen gezicht voor een stadsentree.
– Het bord van de herstructurering stationsgebied is onderhand lachwekkend; er lijkt niets te beuren.
– Het gebied naast het tijdelijke stationsgebied, met het bord MJO, lijkt te verworden tot een opslagterrein/gemeentewerf (verkeersborden). Wat is daar de vergunningssituatie? Is deze opslag vergund?

Voor het bovenstaande vraagt de BSD-fractie uw aandacht en inzet.

Uw reactie afwachtend,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

  

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.