MARKIEZAATSWEG

  

Bergen op Zoom, 26 oktober 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Markiezaatsweg, ons kenmerk LK/11022

Geacht College,

Het artikeltje in BNdeStem van 25 oktober 2011 met de kop: “Markiezaatsweg: volgende week tweede fase” heeft weer geleid tot een aantal reacties naar onze fractie inzake evacuatie- mogelijkheden van de Bergse Plaat ingeval van een calamiteit.
De afgelopen maanden zijn met regelmaat hierover bij onze fractie vragen binnengekomen.
Bewoners/bezoekers van de Bergse Plaat maken zich zorgen over de veiligheid ingeval van een calamiteit. Zij achten de ontsluiting van de Bergse Plaat onvoldoende en hebben ernstige vraagtekens bij de benodigde en beschikbare capaciteit van de routes om van de Bergse Plaat af te komen.
– Is er een berekening gemaakt of de beschikbare ontsluiting/omleidingroutes voldoende capaciteit hebben ingeval dat bij een calamiteit de Bergse Plaat ontruimd zou moeten worden?
– Op welke wijze communiceert de gemeente met de bewoners van de Bergse Plaat over de beschikbare omleidingroutes en wat te doen ingeval van een calamiteit?
– Is bij de in het rampenplan betrokken organisaties bekend wat bij een dergelijke calamiteit de nu en dan beschikbare routes zijn?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

  

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *