WOB DOSSIER FAIR PLAY

 


 

Bergen op Zoom, 31 oktober 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Wob dossier Fair Play, ons kenmerk LK/11023

Geacht College,

Dank voor uw snelle en adequate reactie op ons WOB verzoek d.d. 9 oktober inzake Fair Play. Het dossier zag er verzorgd uit. Tot zover de complimenten!
De BSD-fractie is zich er van bewust dat een welstandsadvies door uw college niet altijd volledig overgenomen hoeft te worden. Hier is echter wel selectief gewinkeld. Het advies is positief dus verder hoeven we niet te lezen lijkt het devies. Een ‘voorwaarde’ als “in een totaal omvattende ombouw met een donkere uitstraling met een gelijke materiaalkeuze” wordt zelfs in een binnenstadsomgeving wel heel makkelijk veronachtzaamt. maar ja, het college mag afwijken!

Een nadere beschouwing van de vergunningsaanvraag roept bij de BSD-fractie een aantal vragen op. De vergunningsaanvraag lijkt door zijn incompleetheid, woordgebruik en kostenopgave misleidend.
Men vraagt vergunning aan voor de ‘vernieuwing van een luchtbehandelingskast’. Het woord vernieuwing suggereert een beperkte verandering de feiten zijn anders. De omvang/volume van de kast was oud 6x2x1,8 meter dus 21,6 kubieke meter, nieuw 12×2,5×6 meter dus 180 kubieke meter. De nieuwe kast is dus ruim 8 keer zo groot! Voor de BSD-fractie is dit toch wel iets anders dan een vernieuwing. Dit is een uitbreiding!
De vergunning is ook incompleet. Zo zijn onder andere de afmetingen niet ingevuld!
Wat ook op valt is de ingevulde aanneemsom/bouwkosten! Slechts 2500 euro. Hierop heeft de gemeente de legeskosten van 125 euro bepaald. Kan iemand die de situatie ter plaatse beschouwt in ernst geloven dat de bouwkosten, zelfs als alleen de plaatsings- en aansluit- kosten meegerekend worden, inclusief het scherm slechts 2500 euro zouden bedragen?

Het bovenstaande leidt voor de BSD-fractie tot de volgende vragen:
– Wat is de motivatie geweest om geen invulling te geven aan de voorwaarde/advies van de welstandscommissie inzake “in een totaal omvattende ombouw met een donkere uitstraling met een gelijke materiaalkeuze”?
– Waarom wordt een onvolledige vergunningsaanvraag geaccepteerd en in behandeling genomen?
– Op welke wijze controleert de gemeente de inhoud van een vergunning zoals welke betekenis verbonden wordt aan termen als ‘vernieuwing’?
– Op welke wijze controleert de gemeente de opgave van de aanneem/bouwsom?
– Wordt bij een plaatsing van een opbouw, zoals een dergelijke kast, alleen de plaatsingskosten in de berekening van de leges meegenomen?
– Zo ja, wordt dan bij het plaatsen van een compleet huis (elders gebouwd/prefab) of een compleet bijgebouw ook alleen de plaatsingskosten bij de legeskosten betrokken?
– Past een constructie van 180 kubieke meter in de term van ‘bijgebouw’ zoals in bestemmingsplannen gebruikelijk?
– Gezien de verleende vergunning: wat is de handelswijze indien een particulier op een platdak een constructie/bijgebouw van 180 kubieke meter wenst te plaatsen? In het antwoord graag zowel de vergunningverlening als het niveau/berekeningswijze van de leges betrekken.
– Kan een verleende vergunning ingetrokken worden als de vergunning is verleend op valselijke of onvolledige informatie?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *