VESTIGING VOORKEURSRECHT GEMEENTEN

 


 

Bergen op Zoom, 14 november 2011

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Vestiging voorkeursrecht gemeenten, ons kenmerk LK/11025

Geacht College,

De BSD-fractie heeft kennisgenomen van de vestiging van het voorkeursrecht gemeenten op een gebied ter grootte van omstreeks 110 hectaren, 26 percelen omvattende.
Ondergetekende heeft kennisgenomen van het, naar hij vermoedt, concept-raadsvoorstel.
In het raadsvoorstel wordt gesproken over de vestiging van een voorkeursrecht als een “passief verwervingsinstrument”. Wat zegt dit over het gemeentelijk gedrag als feitelijk percelen zouden worden aangeboden? Blijft het dan een passief verwervingsinstrument, zoals veel ondernemers in de Geertruidapolder tot hun ongenoegen jaren hebben moeten ervaren?
Voor de BSD-fractie mag het dan ook, in geval van aanbieding aan de gemeente, geen passief verwervingsinstrument zijn.
Het voorgaande leidt tot een aantal vragen.
– Op basis van welk budget kan de gemeente feitelijk tot verwerving overgaan als gronden en de daarop bevindende bouwwerken worden aangeboden?
– Wat is de financiële onderbouwing van het voorstel?
– Hebben de gemeente Tholen en de provincies Noor-Brabant en Zeeland zich mede borg gesteld voor de mogelijke financiële gevolgen van het voorstel?

Voor de BSD-fractie is het niet ondenkbaar dat bij het najagen van droombeelden de gemeente Bergen op Zoom of de belanghebbenden in de Auvergnepolder nu of in de nabije toekomst geconfronteerd zullen worden met financiële lasten of een onnodige belemmering in de bedrijfsvoering.

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
namens de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *