FLORIADE

 


 

Bergen op Zoom, 9 januari 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Floriade, ons kenmerk LK/12001

Geacht College,

Alle inspanningen van uw college, ambtelijk apparaat en de gemeenteraad ten spijt is het initiatief de Floriade naar Bergen op Zoom en de regio te halen niet gelukt en is het project inmiddels compleet afgeblazen.
De BSD-fractie betreurt dat een dergelijk project een (voortijdige) dood is gestorven. Wat rest is de vraag: wat is er fout gegaan en wat kunnen we er van leren zodat wij en onze opvolgers niet nodeloos veel geld, tijd en energie investeren in mogelijke toekomstige projecten en burgers en bedrijven niet nog eens de kans lopen onnodig middels het instellen van de Wet voorkeursrecht gemeenten worden beperkt in hun mogelijkheden?
– Heeft uw college zelf het project geëvalueerd?
– Zo ja, wat waren uw conclusies?
– Zo nee, is het college voornemens het project te evalueren c.q. het proces van idee tot het moment van afblazen te onderzoeken en te kijken welke leerpunten te trekken zijn?
– Op basis van de berichtgeving in de lokale/regionale media, alsmede de politieke discussie o.a. in Zeeland lijkt de lokatie keuze van belang te zijn geweest in de politieke afwegingen zoals die in Zeeland hebben plaatsgevonden. Is het college bereid het dossier ‘Floriade’ inclusief de eventuele ingediende zienswijzen op de lokatie keuze/voorkeursrecht Auvergnepolder voor de gemeenteraad ter inzage te leggen?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *