HANDHAVING

 


 

Bergen op Zoom, 9 januari 2012

Aan het College van
Burgemeester en Wethouders
der Gemeente Bergen op Zoom
Postbus 35
4600 AA Bergen op Zoom

Betreft: Handhaving, ons kenmerk LK/12003

Geacht College,

Op de voorpagina van de handhavingskrant van 4 december 2011 staat een artikel met de koppen: “gemeentelijke handhaving onder regie van politie”, “zelfstandig optreden BOA’s ongewenst”.
Kennisnemende van het artikel onderschrijft de BSD deze stellingname NIET. Juist op de activiteiten en prioriteiten van de BOA’s kan de gemeent c.q. de gemeenteraad nog een directe invloed uitoefenen. De politie staat feitelijk op grote afstand van de gemeenteraad. Invloed op de prioriteiten van de politie is alleen mogelijk via de inbreng van de burgemeester in het gezamenlijk overleg met regioburgemeesters en de korpsbeheerder.
Juist de invloed op de prioriteitsstelling van de inzet van de BOA’s, die betaald worden door de gemeente, is voor de gemeenteraad van groot belang.
Wat zijn de opvattingen van het college in deze?

In afwachting van uw reactie,

Met vriendelijke groet,
Names de BSD-fractie

Louis van der Kallen

 


 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *