KLIMAATADAPTATIE, KENMERK LK/12004

 


 

Bergen op Zoom, 16 januari 2012 

 

Aan het College van Burgemeester en Wethouders

der Gemeente Bergen op Zoom

Postbus 35

4600 AA Bergen op Zoom 

 

Betreft: Klimaatadaptatie, ons kenmerk LK/12004 

Geacht College, 

Recent is verschenen “Een delta in beweging, bouwstenen voor een klimaatbestendige ontwikkeling van Nederland”. Dit is een uitgave van het Planbureau voor de leefomgeving met medewerking van Deltares, Kennis voor Klimaat en Klimaat voor ruimte.

Onderstaande citaten roepen bij de BSD-fractie één vraag op:

– “Essentieel is dat de gemeenten de opgave voor klimaatadaptatie op het lokale niveau op zich nemen, omdat in het stedelijk gebied grote kansen liggen om ‘mee te liften’ en daar tegelijkertijd aanzienlijke risico’s op onderinvesteringen zijn.”

– “Directe verantwoordelijkheid voor veel klimaatgerelateerde dossiers ligt vaak expliciet niet bij het Rijk, maar bij gemeenten, provincies en waterschappen.”

– “Nu rekening houden met de eisen van klimaatbestendigheid in het stedelijk gebied kan extra kosten in de toekomst aanzienlijk beperken.” 

De vraag is of en op welke wijze het college bij de opstelling, uitwerking en realisering van haar plannen rekening houdt met de klimaatontwikkelingen, waarbij het niet alleen gaat om zaken als waterberging maar ook bijvoorbeeld het koel houden van winkelstraten door het bieden van een schaduwrijk winkelmilieu door het gebruik van groenvoorzieningen? 

In afwachting van uw reactie, 

Met vriendelijke groet,

Names de BSD-fractie 

Louis van der Kallen 

 


 

 

Voeg toe aan je favorieten: Permalink.

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *